Czy w tym okresie Gülen miał swój wkład w życie ludzi spoza Turcji?

W 1977 roku udał się on w podróż po Europie Północnej. Odwiedzając Turków i głosząc wśród nich kazania, apelował o rozwój ich świadomości odnośnie do wartości i edukacji. Mobilizował ich w duchu pozytywnych działań, altruistycznej służby oraz etyki hizmet. Zachęcał swych słuchaczy do ochrony wartości kulturowych i religijnych, jak i do integrowania się z goszczącymi ich społecznościami.