Czy wysiłki Gülena zawsze spotykały się ze sprzeciwem ze strony władz?

Nie. Jego starania wywoływały również pozytywne reakcje wśród wielu przedstawicieli władz. W wieku 36 lat Gülen został jednym z trzech najlepiej rozpoznawanych i najbardziej wpływowych kaznodziei w Turcji. Na przykład w 1977 roku, podczas szczególnie wrażliwej politycznie okazji, gdy na piątkowej modlitwie w Błękitnym Meczecie pojawił się premier i jego ministrowie, jak również wielu innych dostojników państwowych, Gülena poproszono o wygłoszenie kazania.