Czym jest redukcjonizm i jakie niesie za sobą zagrożenia, gdy omawiane są ruchy społeczne?

Społeczny, polityczny, ekonomiczny lub metodyczny redukcjonizm ma miejsce wtedy, gdy badacze oferują co najwyżej częściowe wytłumaczenie działania zbiorowego. Nie jest ono zadowalające, ponieważ nie bierze pod uwagę lub zakłóca kluczowe aspekty ruchu i jego historii. Na przykład, może traktować pomoc filantropijną oraz kulturowo odmienny potencjał, jako politycznie wywrotowe, choć tak nie jest.