Czym różnią się platformy FDiP od pozostałych źródeł informacji?

Platformy FDiP w autonomiczny sposób umożliwiają ludziom kreowanie i uznawanie znaczenia w ich własnym życiu, jak również w życiu wspólnoty. Takie podejście różni się od prezentowanego przez odległe, zewnętrzne siły, które starają się manipulować ludźmi poprzez konsumpcję narzuconych im znaczeń. Platformy stanowią formę konsensusu w koordynacji koncepcji działań, podejmowanych przez poszczególne jednostki. Odsłaniają nowe źródła władzy oraz możliwości, które mogą pomóc w radzeniu sobie z konfliktami systemowymi, dotyczącymi społeczeństwa zorganizowanego. Stanowią również nowe formy wzmocnienia społecznego oraz odpowiedzialności dla Turcji.