Dlaczego często nazywa się je „szkołami Gülena”, skoro on sam nie ma z nimi związku?

Ze względu na zwięzłość tego sformułowania ludzie z zewnątrz mają tendencję do używania nazwy „szkoły Gülena” zamiast „szkoły inspirowane myślą Gülena”. Krótsza nazwa zdaje się implikować pewien rodzaj centralnej jednostki, kontrolującej działania tych szkół, a nawet ideologii, podczas gdy ta druga wyjaśnia, że w Ruchu nie ma żadnej centralizacji. W rzeczywistości między autorami nie ma jeszcze zgody co do tego, jak nazywać te instytucje. Aczkolwiek, jeżeli „szkoły Gülena” dla przykładu porówna się ze „szkołami Montessori” (w których od personelu wymaga się konkretnego przygotowania i kwalifikacji i gdzie korzysta się ze specyficznej metodologii) to może to okazać się mylące.

Uczestnicy Ruchu mają swoje własne zdanie na temat pojęć opisujących zarówno Ruch, jak i utworzone przez nich Organizacje Ruchu Społecznego (ORS). Wielu ludzi niezwiązanych z ruchem zdaje się jednak być tego nieświadoma, bądź też celowo ignoruje te fakty. Określenia takie jak „szkoły Gülena”, mogą wynikać z ignorancji, ale i prób szerzenia dezinformacji.

Członkowie Ruchu w stosunku do całości projektów i usług, które świadczą, wolą używać tureckiego słowa hizmet (dobrowolna służba). Może ono być rozwiązaniem problemu nieścisłości w nazewnictwie Ruchu i objaśnienia osobom trzecim istoty jego służby, a także jednostek które się na nią składają.