Dlaczego członkowie Ruchu tworzą instytucje?

Hizmet ma do czynienia z ludzkimi potrzebami na poziomie duchowym i kulturowym. Zapewnia ludziom pomoc i wsparcie wobec narzucanego im stylu życia, który nie zawsze dostarcza kulturowych podstaw do samoidentyfikacji. Taki sposób działania Ruchu, jak również wewnętrzne procesy formowania jego postaw, nie mają celu politycznego czy też jedynie materialnego. Ruch skupia energię zbiorowości, przez co głęboko zakorzenione dylematy i krytyczne decyzje mogą odnaleźć swe ujście. Zauważa też, że człowiek może się kształcić, być otoczony opieką oraz informowany za sprawą zdrowego środowiska oraz silnych instytucji. Aby móc to czynić, Ruch ustanawia wciąż nowe instytucje, oferujące nowy język, nowe wzorce organizacyjne, a także zatrudniające nowy personel.