Do jakich kwestii odnosi się Fethullah Gülen oraz Ruch Hizmet?

Gülen pisał i wypowiadał się na temat szerokiego spektrum zagadnień – do przykładów należy zaliczyć kwestie, takie jak: jednostka, władza, demokracja, religia, kultura, różnorodność, integracja, alienacja, przeszłość i przyszłość, tradycja i współczesność, etyka, edukacja, tolerancja, a także konflikt bądź współpraca w stosunku do bieżących wydarzeń oraz wiele innych. Podejmował tematy, takie jak analiza struktury społecznej Turcji, świadomość religijna, miejsce oraz rola Turcji w społeczności międzynarodowej, jak również prawo Turcji do posiadania pokojowego i konstruktywnego głosu na arenie międzynarodowej.