Hizmet wywiera znaczący wpływ na społeczeństwo – czy zatem w ten sposób nie prowadzi on działalności politycznej, pomimo iż nie jest ugrupowaniem politycznym?

Nie, działalność polityczna i usługi społeczności przynależących do Ruchu nie mają ze sobą związku. Ugrupowania polityczne, wraz ze swymi zróżnicowanymi poglądami, perspektywami oraz założeniami, pracują na swą odrębność i wyższość wobec innych. Działają one wedle własnej praworządności, aby mogły być zauważone i wybrane w wyborach. Ich odrębności i przewagi nie należy mylić z sieciami usług, które działają w sposób altruistyczny, by oferować społeczeństwu to czego mu brakuje, oraz których pracownicy i wolontariusze nie są rozpoznawani z nazwisk. Do intencji tych sieci nie zalicza się chęci kreowania własnego wizerunku, czy uzyskania głosów wyborców. Wręcz przeciwnie, ludzie biorą udział w ich aktywności w sposób anonimowy.

W porównaniu do działalności politycznej Hizmet cechuje wysoki poziom elastyczności w formie organizacyjnej wraz z plastycznością relacji międzyludzkich. Pozwala to sieciom równocześnie pełnić funkcje autorefleksyjne i dostarczać kodów kulturowych. Umożliwia to łatwą zmianę jednej funkcji w drugą. Elastyczne sieci ruchu Hizmet także wspierają publiczną mobilizację i dostarczają energię niezbędneą do realizacji projektów. To z kolei zasila sieć nowymi uczestnikami, wykształca nowe umiejętności, jak również redefiniuje problemy oraz przestrzeń publiczną. Jest to jeden z powodów, dla których Ruch uzyskał poparcie na szczeblu międzynarodowym.