Jaki wpływ wywiera mobilizacja Ruchu na rozczłonkowanie społeczeństwa tureckiego?

Tu trzeba przyznać odruchowości Hizmet i jego sukcesowi w kwestii osłabienia, bądź usunięcia barier pomiędzy ludźmi, że umożliwił on – nawet tym, którzy nie brali udziału w jego działaniach – uwidocznić irracjonalną polaryzację, sztywny podział i zamknięcie pomiędzy różnymi podmiotami grupowymi w tureckim społeczeństwie.

Pozytywne i konstruktywne działania Hizmet stanowią bastion wobec rozczłonkowania, polaryzacji, odosobnienia i dezintegracji całego społeczeństwa. Edukacyjne i kulturowe sieci projektowe oraz usługowe Ruchu pomagają zwiększyć społeczną mobilność. Za pomocą mediów daje ludziom dostęp do informacji i szerokiego zakresu opinii oraz przyczynia się do utrzymania społeczeństwa dobrze poinformowanego w kwestiach społecznych, kulturowych i rozwojowych.

W swoim dyskursie oraz działaniu nigdy nie jest kontrowersyjny ani konfliktowy i konsekwentnie kładzie nacisk na przejrzystość, zgodność z prawem i legalność. Gdy polityczni aktorzy powodują społeczne napięcia, dyskurs Hizmet jest pokojowy i dąży do poszukiwania konsensusu w żywotnych kwestiach związanych z ogółem i powszechnym dobrem.

Hizmet jest otwarty i nakłania także innych do otwartości na alternatywne inicjatywy i współpracę między podobnie myślącymi obywatelami. Ostatnią, ale istotną rzeczą jest fakt, że Ruch pomaga utrzymać młodzież, najbardziej żarliwą, lotną i najbardziej podatną na prowokacje grupę w każdym społeczeństwie, z dala od napięć, konfliktów i przemocy.