Jakie badania przeprowadzono dotychczas na temat podobnych ruchów?

Niewiele było badań nad pokojowymi, opartymi na wierze ruchami społecznymi, wywodzącymi się ze środowisk muzułmańskich. Większość badań pomija występowanie elementów apolitycznych w powstałych strukturach. Całkowicie ignorują one tematy, takie jak filantropia, altruizm oraz wolontariat, które pomagają wyjaśnić dynamikę udziału w aktywnościach, nieprzynoszących uczestnikom bezpośrednich korzyści. Takim badaniom nie udaje się odnaleźć powodów, dla których wiara – w przypadku Hizmet jest to islam – wypełnia potrzebę umocnienia pozycji kulturowej czy politycznej.