Jakie wnioski można wyciągnąć z instytucjonalizacji Ruchu?

Instytucjonalizacja społecznego rozumowania Ruchu Hizmet wskazuje na potężną gamę zgromadzonej przezeń wiedzy, doświadczeń oraz wniosków. Jest to przykład tego, co Hizmet potrafi zaprezentować, wprowadzić i zaoferować szerszemu społeczeństwu czy nawet ludzkości. Ten kulturowy potencjał Ruchu przejawia się na polu specyficznych zagadnień i dziedzin społecznych, otwiera też nowe areny dla innowacji oraz zmian.