Kim był Said Nursi? Dlaczego stał się popularny?

Był on jednym z najważniejszych islamskich myślicieli epoki republikańskiej. Nursi był islamskim modernistą, którego prace wyznaczyły kompromis pomiędzy ideami demokracji konstytucyjnej oraz indywidualną wolnością a wiarą religijną.

W czasie I wojny światowej Nursi walczył z inwazją najeźdźców o niepodległość, a także występował przeciwko islamskiemu autorytaryzmowi, gospodarczemu i politycznemu zacofaniu oraz przeciwko separatyzmowi. Jego poglądy na współczesny zarys islamskiej świadomości wyróżniają znaczenie przekonań religijnych w życiu publicznym. Sprzeciwiał się on zatajaniu wiedzy, czy to religijnej czy też naukowej, przed ogółem społeczeństwa oraz był zwolennikiem rozwoju naukowego i technologicznego.

Mimo że nie był zaangażowany w żadną z rebelii, Trybunał Niepodległości we wczesnych latach republiki skazał go na wygnanie z zachodniej części Anatolii, za powód uznając jego działalność religijną.