Na ile prawdopodobne są schizmy i rozłamy?

Prawdopodobieństwo jest nieznaczne z uwagi na kilka przyczyn: Hizmet nie posiada ideologii; jego poglądy nie są w dogmatyczny sposób związane z jakąś ortodoksyjną interpretacją wartości oraz norm, mających swe korzenie w przeszłości; nie jest zamknięty na świeże ekspozycje swojej własnej (wypływającej z nauk islamu) tradycji, ani też na zrodzone z niej idee; nie zamyka się na nowe praktyki i sformułowania, odkrywające ogromne źródło łączących różne tradycje poglądów oraz wartości.

Zarówno Gülen, jak i Ruch nie zajmują się dogmatycznymi poglądami, lecz skupiają się na wartościach, takich jak kompromis, równowaga, ochrona życia, honor i poszanowanie godności człowieka, a także dialog, konsultacje, równość, sprawiedliwość oraz prawa człowieka. Z tego wynika, że przynależące do Ruchu ORS nie mogą liczyć na powrót do pierwotnej ideologii.

Aby utrzymać swój długofalowy pozytywny, a także konstruktywny oraz pokojowy aktywizm, Ruch opiera się na przejawiającej się wśród jego członków integralności społecznej, jedności idei, celów oraz środków. Wspólnota nie polega na solidarności indywidualistów, oddzielającej ich od szerszej społeczności, czy też od reszty świata. Liczba uczestników nie jest najważniejsza, najważniejszy jest zakres poświęcania się dobrowolnym działaniom oraz szeroko rozumianym przez Ruch wartościom altruistycznym.