O czym jest ta książka?

Książka ta traktuje o współczesnym fenomenie społecznym, znanym pod wieloma różnymi nazwami, takimi jak: Ruch Wolontariuszy, Ruch Służby, czy też po prostu Hizmet. Badacze i dziennikarze często nazywają go Ruchem Gülena, wykorzystując nazwisko Fethullaha Gülena, muzułmańskiego uczonego, który zainspirował powstanie Wspólnoty.

W książce nazwy te będą wykorzystywane wymiennie. Za każdym razem, kiedy słowo ruch pisane będzie wielką literą, będzie ono odnosić się do tego konkretnego ruchu (Hizmet), natomiast pisownia małą literą, będzie wskazywać ruchy społeczne w znaczeniu ogólnym.