W jaki sposób dotarł on ze swym pojmowaniem wartości służby do szerszego grona odbiorców?

Gülen rozpoczął rozmowy z ludźmi wywodzącymi się z różnych tureckich środowisk. Odwiedzał pojedyncze osoby, grupy, kawiarnie, małe wioski i metropolitarne miasta. Od handlarzy ulicznych po przemysłowców i eksporterów, od uczniów szkół średnich po doktorantów i wykładowców, od zwyczajnych ludzi po czołowych przywódców oraz elity – wszystkim tym ludziom niósł jednakowe przesłanie: solidna edukacja oraz instytucjonalizacja, a do ich osiągnięcia potrzebne są altruistyczne poświęcenie oraz służba. Apelował do wartości obecnych we wszystkich tradycjach i religiach, takich jak: powinność, obowiązek moralny, bezinteresowny wkład, dobrowolna działalność filantropijna oraz altruistyczna służba.

Słuchacze Gülena tworzyli akademiki, szkoły podstawowe i średnie, uniwersytety, ośrodki badawcze, kursy przygotowujące na uczelnie wyższe, organy medialne i prasowe, wydawnictwa, fundowali również programy stypendialne dla uczniów i studentów. Uczestnicy ruchu odegrali modernizującą rolę na polu edukacyjnym. Ich stosunek do świata zewnętrznego przełożył się na rozwój instytucjonalnego wsparcia, jak również na powstanie zaawansowanej inicjatywy, opartej o współpracę społeczną.

Gülen autentycznie wierzy i zachęca do rozwoju wolnej przedsiębiorczości. Według niego, zarówno wierzący w Turcji, jak i ci mieszkający za granicą powinni być bogaci. Kładzie nacisk na edukację, która idzie w parze z rozwojem oraz ekonomiczną i kulturową wspólnotą. Zaleca użycie wiedzy przeciwko ignorancji, pracy przeciwko biedzie oraz solidarności i jedności przeciwko rozdźwiękom i schizmom.