W jaki sposób Gülen i Hizmet traktują te zagadnienia?

Styl wypowiedzi Gülena oraz sposób, w jaki podejmuje on tego rodzaju tematy jest specyficzny. Skupia się raczej na tym, co być powinno, a nie na tym, co jest. Konfrontuje się z problemami i kryzysami nawiedzającymi Turcję, a nie konkretnych ludzi, partie czy rząd. Gülen omawia zagadnienia w sposób prosty, ale i dogłębny, mając na uwadze wspólne, większe dobro.

Hizmet ustosunkowuje się do tych „ukrytych” spraw, skupiając się na krytycznych wyborach, które społeczeństwo musi przedyskutować oraz przeprowadzić, stroniąc jednak od ideologizowania. Dąży do edukowania ludzi na drodze dobrych projektów oraz elastycznych strategii.