W jaki sposób wspomniane szkoły przekazują wartości moralne oraz duchowe?

Według Gülena duchowość zawiera w sobie nauki religijne oraz etykę, a także logikę, dobre samopoczucie psychiczne i afektywną otwartość – tak więc również współczucie i tolerancja mają kluczowe znaczenie dla jego myśli. Gülen wierzy, że poza ćwiczeniem konkretnych dyscyplin, powinno wpajać się uczniom wartości ponadczasowe. Taki program nauczania ma więcej wspólnego z tożsamością i życiem codziennym niż działania polityczne i będzie prowadził do nowych poszukiwań duchowych oraz do moralnego zaangażowania w lepsze i bardziej humanitarne życie społeczne. Owe wymiary edukacji mogą być przekazywane poprzez maniery, usposobienie oraz zachowanie nauczycieli, a nie w drodze głoszonych przez nich treści czy wydawanych poleceń.