Drukuj

Polityka prywatności

fgulen.com włącz . Opublikowano w Uncategorized-PL

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

POTWIERDZENIE TWOJEJ PRYWATNOŚCI

To miejsce jest własnością Witryny Fethullaha Gülena i jest przez nią obsługiwane. Twoja prywatność w Internecie ma dla nas ogromne znaczenie. W witrynie Fethullaha Gülena chcemy sprawić, by twoje doświadczenie online było satysfakcjonujące i bezpieczne.

Ponieważ zbieramy pewne typy informacji o naszych użytkownikach, sądzimy, że powinieneś w pełni rozumieć zasady i warunki zdobywania i użytkowania tych informacji. To stwierdzenie prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i jak ich używamy.

INFORMACJE, JAKIE Witryna Fethullaha Gülena ZBIERA, ORAZ JAKIE ŚLEDZI

Witryna Fethullaha Gülena zbiera dwa typy informacji o użytkownikach:

Informacje, które użytkownicy dostarczają przez opcjonalne, dobrowolne je przesyłając. Jest to dobrowolne przesyłanie służące temu, by otrzymać nasze biuletyny elektroniczne, by korzystać z naszych bramek wiadomości albo uczestniczyć w forach, by wysłać e-mail do przyjaciela oraz związane z udziałem w głosowaniach i przeglądach:

Informacje, które zbiera Witryna Fethullaha Gülena zbierając informacje śladowe, pochodzą głównie z przeglądania stron na naszej witrynie. Te informacje pozwalają nam lepiej przystosować zawartość do potrzeb czytelników i pomóc naszym ogłoszeniodawcom i sponsorom lepiej rozumieć demografię naszej widowni. Ponieważ Witryna Fethullaha Gülena generuje swój dochód głównie ze sponsoringu i reklamy, dostarczanie takie zbiorczych danych demograficznych jest podstawowym warunkiem utrzymania naszej usługi bezpłatnie dla użytkowników. W żadnym wypadku witryna Fethullaha Gülena nie ujawnia żadnych informacji o indywidualnym użytkowniku stronom trzecim.

Procedura zbierania przez Witrynę Fethullaha Gülena informacji o Użytkownikach jest następująca:

Opcjonalna Dobrowolna Informacja

Oferujemy następujące bezpłatne usługi, który wymagają jakiegoś typu dobrowolnego przesłania danych osobowych przez użytkowników:

1. Biuletyny elektroniczne (Przesyłki)

Oferujemy użytkownikom bezpłatny biuletyn/newsletter elektroniczny. Witryna Fethullaha Gülena zbiera adresy emailowe użytkowników, którzy dobrowolnie go subskrybują. Użytkownicy mogą usunąć się z tej listy adresowej przez kliknięcie na link/łącze znajdujące w każdym biuletynie (newsletter), który kieruje użytkowników do strony zarządzania subskrypcją. Użytkownicy mogą też subskrybować biuletyny/newsletters podczas rejestracji.

2. Bramki wiadomości tekstowych/ fora

Użytkownicy bramek wiadomości tekstowych witryny i forów muszą wpisać się do rejestru oddzielnie dla tych usług (obie są bezpłatnie) żeby wysłać wiadomości, chociaż nie muszą wpisywać się do rejestru, by odwiedzić witrynę. Podczas rejestracji od użytkownika wymaga się, by podał nazwę użytkownika, hasło i adres emailowy.

3. Usługa "Wyślij to pocztą elektroniczną do przyjaciela"

Użytkownicy naszej witryny mogą elektronicznie wysłać link, stronę, albo dokumenty do kogoś, klikając "Wyślij to pocztą elektroniczną do przyjaciela". Użytkownicy muszą dostarczyć swój adres emailowy, jak również adres odbiorcy. Ta informacja jest wykorzystywana tylko w przypadku błędów transmisji i, oczywiście, by dać odbiorcy znać, kto wysłał e-maila. Informacja nie jest wykorzystywana do jakiegoś innego celu.

4. Głosowania

Możemy zaoferować użytkownikom interaktywne głosowania, by mogli łatwo podzielić się swymi opiniami z innymi użytkownikami i by wiedzieli, co nasza widownia sądzi o ważnych zagadnieniach. Opinie i inne odpowiedzi na głosowania są zbierane i nie są identyfikowalne dla jakiegoś szczególnego użytkownika. Witryna Fethullaha Gülena może użyć systemu do "etykietowania" użytkowników, po tym, jak zagłosowali, mogą zatem zagłosować tylko raz na określone pytanie. Ta etykietka nie jest skorelowana z informacjami o indywidualnych użytkownikach.

5. Przeglądy

Witryna Fethullaha Gülena może czasami prowadzić przeglądy użytkowników, aby lepiej trafić z naszą zawartością do naszej widowni. Czasami dzielimy się informacją demograficzną zebraną w tych przeglądach z naszymi sponsorami, reklamodawcami i wspólnikami. Nigdy nie dzielimy się żadną z tych informacji o określonych osobach z jakąś stroną trzecią.

Dzieci

Zgodnie z Federalnym Aktem Ochrony Prywatności Dzieci Online z 1998 r. (COPPA), nigdy świadomie nie poprosimy o informacje identyfikujące osobowo kogoś poniżej wieku lat 13 bez proszenia o zgodę rodziców.

Śledzenie użytkowania

Witryna Fethullaha Gülena śledzi wzory ruchu użytkownika przez całą naszą witrynę. Jednakże, nie korelujemy tej informacji z danymi o indywidualnych użytkownikach. Witryna Fethullaha Gülen rozbija statystykę użytkowania zgodnie z nazwą domeny użytkownika, typem przeglądarki i typem MIME, odczytując te informacje ze sznura przeglądarki (informacja zawarta w przeglądarce każdego użytkownika).

Witryna Fethullah Gülen czasami śledzi i kataloguje hasła poszukiwania, które użytkownicy wprowadzają do naszej funkcji poszukiwania, ale to śledzenie nigdy nie jest związane z indywidualnymi użytkownikami. Używamy wyśledzania informacji, by określić, które obszary naszych stron są przez użytkowników lubiane, a które nie, opierając się na ruchu w tych obszarach. Nie śledzimy, co przeczytali indywidualni użytkownicy, ale raczej jak dobrze funkcjonuje każda strona ogólnie. To pomaga nam kontynuować budowę lepszej usługi dla Ciebie.

Cookies

Możemy umieszczać plik tekstowy nazywany "cookie" w plikach przeglądarki twojego komputera. Same „cookies” nie zawierają danych osobowych, chociaż umożliwiają nam odnosić twoje użytkowanie tej witryny do informacji, które szczegółowo i świadomie dostarczasz. Ale jedyne dane osobowe, które „cookies” mogą zawierać są informacją, którą sam dostarczasz. Cookies nie mogą czytać danych z twojego dysku twardego ani odczytywać plików cookies utworzonych przez inne witryny. Witryna Fethullaha Gülena używa cookies, by wyśledzić wzory ruchu użytkownika (jako opisano powyżej). Nasz system reklamy dostarcza jednorazowe cookies, by lepiej śledzić działanie reklamy i tempo klikania.

Możesz odrzucić cookies, wyłączając je w twojej przeglądarce. Jeśli ustawisz twoją przeglądarkę tak, by ostrzegała Cię przed przyjmowaniem cookies, otrzymasz komunikat ostrzegawczy w przypadku każdego cookie. Nie potrzebujesz włączać cookies, by korzystać z tej witryny. Jednakże potrzebujesz cookies, by korzystać z bramek wiadomości oraz uczestniczyć aktywnie z forów, głosowania i przeglądów.

UŻYTKOWANIE INFORMACJI

Witryna Fethullaha Gülena używa każdej informacji dobrowolnie przekazanej przez naszych użytkowników, by poprawić ich doświadczenie w naszej sieci stron, czy to by dostarczyć elementy interaktywne albo zpersonalizowane na strony, albo lepiej przygotować przyszłą zawartość w oparciu o zainteresowania naszych użytkowników.

Jak podano powyżej, wykorzystujemy informacje, które użytkownicy dobrowolnie dostarczają, by wysyłać biuletyny elektroniczne i umożliwić użytkownikom uczestniczenie w głosowaniach, przeglądach, forach i korzystanie z bramek wiadomości. Wysyłamy biuletyny do subskrybentów wg regularnego planu (w zależności od biuletynu) i czasami wysyłamy specjalne wydania, jeśli sądzimy, że prenumeratorzy mogliby szczególnie interesować się czymś, co robimy. Witryna Fethullaha Gülena nigdy nie dzieli się listami adresowymi biuletynu z jakimiś stronami trzecimi, włączając w to reklmodawców, sponsorów albo partnerów.

Używając informacji śladowej, pragniemy określić, którymi obszarami naszych stron użytkownicy się interesują, a którymi nie, opierając się na ruchu do tych obszarów. Nie śledzimy, co czytają indywidualni użytkownicy, ale raczej jak dobrze każda strona działa ogólnie. To pomaga nam kontynuować budowę lepszych usług dla Ciebie. Śledzimy hasła wyszukiwania wprowadzone do funkcji Wyszukiwania jako jeden z wielu mierników, jakie są zainteresowania naszych użytkowników. Ale nie śledzimy, które hasła wprowadza poszczególny użytkownik.

Witryna Fethullaha Gülena tworzy łączne raporty odnośnie demografii użytkownika i wzorców ruchu dla reklamodawców, sponsorów i wspólników. To pozwala naszym reklamodawcom reklamować się skuteczniej oraz pozwala naszym użytkownikom otrzymywać ogłoszenia, które są odpowiednie do ich potrzeb. Ponieważ nie śledzimy wzorów użycia indywidualnych użytkowników, reklamodawcy ani sponsorzy nigdy nie będą wiedzieli, że określony użytkownik kliknął ich ogłoszenie. Nie wyjawimy żadnej informacji o jakimś indywidualnym użytkowniku, za wyjątkiem zastosowania się do odpowiedniego prawa albo procesu prawnego, oraz by chronić osobiste bezpieczeństwo naszych użytkowników albo społeczeństwa.

DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI

Witryna Fethullaha Gülena wykorzystuje opisane powyżej informacje w celu takiego opracowania naszej zawartości, by dostosować ją do twoich potrzeb i pomóc naszym reklamodawcom lepiej rozumieć demografię naszej widowni. Ma to podstawowe znaczenie dla utrzymania bezpłatności naszej usługi. Nie dzielimy się informacjami o indywidualnych użytkownikach z jakąś stroną trzecią, za wyjątkiem zastosowania się do odnośnego prawa albo procesu prawnego albo ochrony osobistego bezpieczeństwa naszych użytkowników albo społeczeństwa.

BEZPIECZEŃSTWO

Witryna Fethullaha Gülena obsługuje bezpieczne sieci danych chronione przez firewall o standardzie przemysłowym i systemy ochrony hasła. Nasze polityki bezpieczeństwa i prywatności są okresowo przeglądane i poprawiane, jeśli to konieczne a dostęp do informacji dostarczanych przez naszych klientów mają jedynie osoby mające autoryzację.

POLITYKA OPCJONALNA

Dajemy użytkownikom opcje, gdziekolwiek jest to konieczne i praktyczne. Takie możliwości wyboru zawierają:

Opcję nie wpisywania się do rejestru w celu otrzymywania naszych biuletynów elektronicznych.

Opcję nie uczestniczenia w pewnych obszarach interaktywnych, co zupełnie znosi potrzebę zbierania od naszych użytkowników informacji identyfikowalnych personalnie.

TWOJA ZGODA

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie tych informacji przez witrynę Fethullaha Gülena. Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą politykę prywatności, umieścimy zmiany na tej stronie, żebyście Państwo zawsze byli świadomi, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy, i w jakich okolicznościach je ujawniamy.

blog comments powered by Disqus