Drukuj

Regulamin witryny

fgulen.com włącz . Opublikowano w Uncategorized-PL

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Witryna Fethullaha Gülena utrzymuje część interaktywną witryny jako serwis bezpłatny. Użytkując jakiekolwiek usługi interaktywne dostępne tutaj, zgadzasz się zastosować do zasad, warunków, i uwag wiążących się z ich użyciem i być nimi związany.

1. Jako warunek swego użytkowania tej witryny i zawartych w niej usług interaktywnych, gwarantujesz i zobowiązujesz się wobec Witryny Fethullaha Gülena, nie używać tej witryny dla jakiegoś celu, który jest niezgodny z prawem albo zakazany zasadami, warunkami i uwagami.

2. Ta witryna zawiera jedną albo więcej następujących usług interaktywnych: biuletyny, czat, news grupy, fora, społeczności i / albo inne udogodnienia komunikacji. Zgadzasz się używać takich usług tylko, by wysyłać i otrzymywać wiadomości i materiał, który jest właściwy i wiążący się ze szczególną usługą, obszarem, grupą, forum, społecznością albo innymi udogodnieniami komunikacji. Poza innymi warunkami użytkowania usług - biuletynów, obszarów czatu, news grup, forów, społeczności i / albo innych udogodnień komunikacji, zgadzasz się na to, że użytkując jedno z nich, nie będziesz:

Publikować, wysyłać, załadowywać albo rozprowadzać żadnych niewłaściwych, uwłaczających godności, oszczerczych, związanych z przemocą, niestosownych nieprzyzwoitych albo niezgodnych z prawem tematów, nazw, materiałów albo informacji.

Załadowywać pliki, które zawierają oprogramowanie albo inny materiał chroniony przez prawa własności intelektualnej albo na podstawie prywatności, chyba że posiadasz albo masz kontrolę nad takimi prawami albo otrzymałeś wszystkie konieczne zezwolenia i zgodę.

Załadowywać pliki, które zawierają wirusy, pliki z błędami, albo jakieś inne podobne oprogramowanie albo programy, które mogą zaszkodzić pracy innego komputera.

Reklamować żadnych dóbr ani usług w celach handlowych.

Oferować do sprzedaży dobra albo usługi w celach handlowych.

Prowadzić albo przesyłać listy „łańcuszki” albo systemy „piramidy”.

Pobierać do dystrybucji w jakikolwiek sposób pliki przesłane przez innego użytkownika forum, o których wiesz, albo rozsądnie powinien wiedzieć, że nie mogą być legalnie rozprowadzane w taki sposób.

Zniesławiać, nadużywać, nękać, poniżać, grozić albo inaczej naruszać prawa (takie jak prawo prywatności) innych.

Fałszować albo usuwać informacje o autorze, informacje prawne albo inne właściwe, oznaczenia własności, etykiety pochodzenia, źródło oprogramowania albo inny materiał zawarły w pliku, który jest załadowany.

Ograniczać albo blokować jakiegoś innego użytkownika przy korzystaniu z usług biuletynów, obszarów czatu, news grup, forów, społeczności i / albo innych udogodnień komunikacji.

3. Witryna Fethullaha Gülena nie ma żadnego zobowiązania, by monitorować usługi biuletynów, obszary czatu, news grupy, fora, społeczności i / albo inne udogodnienia komunikacji. Jednakże, Witryna Fethullaha Gülena zastrzega sobie prawo o każdym czasie wyjawić wszelkie informacje uważane przez witrynę Fethullaha Gülena za konieczne, by zaspokoić każde odnośne prawo, regulację, proces prawny albo wniosek rządu; albo zredagować, odmówić wysłania albo usunięcia informacji albo materiałów, w całości albo w części.

4. Uznajesz, że komunikacja do- albo z- usługami takimi jak biuletyny, obszary czatu, news grupy, fora, społeczności i / albo inne udogodnienia komunikacji nie jest komunikacją prywatną, a zatem inni mogą przeczytać przesłane przez Ciebie wiadomości bez twojej wiedzy. Powinieneś zawsze korzystać z ostrzeżeń, kiedy operujesz jakimiś danymi osobowymi o sobie albo o twoich dzieciach. Witryna Fethullaha Gülena nie kontroluje ani nie popiera zawartości, wiadomości albo informacji znajdujących się w usługach elektronicznych, obszarach czatu, news grupach, forach, społecznościach i / albo innych udogodnieniach komunikacji i, szczególnie wyrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności w odniesieniu do tego i wszelkich działań będących skutkiem twojego udziału. Odnośnie tego, że są moderatorzy, kierownicy forum albo gospodarze, to nie są oni upoważnionymi rzecznikami Witryny Fethullaha Gülena i ich poglądy niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Witryny Fethullaha Gülena.

5. Informacje, produkty i usługi zawarte na tej witrynie mogą zawierać niedokładności albo błędy druku. W Witrynie okresowo są dokonywane zmiany informacji. Witryna Fethullaha Gülena może w każdej chwili dokonywać poprawek i / albo zmian na tej witrynie. Porady uzyskiwane za pomocą tej witryny nie powinny wpływać na decyzje osobiste, prawne albo finansowe i powinieneś poradzić się odpowiedniego profesjonalisty, ponieważ określona porada powinna być dostosowana do twojej sytuacji.

Zachęcamy Cię do drukowania i pobierania części materiału z różnych obszarów Witryny wyłącznie dla twojego własnego nie - handlowego użytku, pod warunkiem, że zgadzasz się nie zmieniać ani nie usuwać z materiałów praw autorskich lub informacji o własności. Możesz też przesyłać kopie takich części materiałów za pomocą poczty e-mail, ale tylko dla twojego osobistego, użytku nie - handlowego, pod warunkiem że zgadzasz się nie zmieniać ani nie usuwać z materiałów informacji o prawach autorskich lub informacji o własności. Właściciel chronionych praw autorskich nie pozwala na reposting jakiejkolwiek zawartości do innych witryn WWW, oprócz przypadku określonego porozumienia upoważniającego zawartego w tym celu. Nie możesz modyfikować, kopiować, zmieniać, reprodukować, publikować, załadowywać, wysyłać w jakikolwiek sposób materiałów z tej Witryny. Nie możesz użytkować albo rozprowadzać materiałów z tej witryny oprócz przypadku, jak podano powyżej.

6.Witryna Fethullaha Gülena nie       CZYNI ŻADNYCH GWARANCJI, CO DO ODPOWIEDNIOŚCI, WIARYGODNOŚCI, PUNKTUALNOŚCI I DOKŁADNOŚCI INFORMACJI, PRODUKTÓW I USŁUG ZAWARTYCH NA TEJ WITRYNIE W JAKIMKOLWIEK CELU. WSZYSTKIE TAKIE INFORMACJE, PRODUKTY I USŁUGI SĄ DOSTARCZANE "JAKO" BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU.

7.Witryna  Fethullaha Gülena NINIEJSZYM WYRZEKA się WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW W ODNIESIENIU DO INFORMACJI, PRODUKTÓW I USŁUG ZAWARTYCH NA TEJ WITRYNIE, WŁĄCZAJĄC W TO WSZYSTKIE GWARANCJE I WARUNKI RYNKOWE, ODPOWIEDNIOŚCI DO SZCZEGÓLNEGO CELU, TYTUŁU I ICH NIE NARUSZANIA.

8. W ŻADNYM PRZYPADKU Witryna Fethullaha Gülena NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEŚ BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, SZKODY BĘDĄCE KONSEKWENCJĄ ALBO JAKIEŚ SZKODY WŁĄCZAJĄC W TO COKOLWIEK, BEZ OGRANICZENIA, SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ MOŻLIWOSCI UŻYTKOWANIA DANYCH ALBO DOCHODÓW, POWSTAJĄCYCH Z - ALBO W JAKIŚ SPOSÓB ŁĄCZĄCYCH SIĘ

Z UŻYTKOWANIEM ALBO DZIAŁANIEM TEJ WITRYNY,

Z OPÓŹNIENIEM ALBO NIEZDOLNOŚCIĄ DO UŻYTKOWANIA TEJ WITRYNY,

Z ZAOPATRZENIEM ALBO NIEPOWODZENIEM PRZY DOSTARCZANIU USŁUG, ALBO

ZA JAKĄKOLWIEK INFORMACJĘ, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY, USŁUGI I ODNOŚNĄ GRAFIKĘ OTRZYMANĄ POPRZEZ TĘ WITRYNĘ, ALBO WYNIKAJĄCE INACZEJ Z UŻYTKOWANIA TEJ WITRYNY, CZY TO OPARTE NA UMOWIE, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ALBO INACZEJ, NAWET, JEŚLI witryna Fethullaha Gülena została POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI SZKÓD.

9. ZE WZGLĘDU NA FAKT, ŻE PEWNE SYSTEMY PRAWNE NIE DOPUSZCZAJĄ ALBO NIE UZNAJĄ WYKLUCZENIA ALBO OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY, BĘDĄCE KONSEKWENCJĄ ALBO SZKODY PRZYPADKOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE ODNOSIĆ SIĘ DO CIEBIE. JEŚLI JESTEŚ NIEZADOWOLONY Z PEWNEJ CZĘŚCI TEJ WITRYNY, ALBO Z PEWNYCH JEJ ZASAD UŻYTKOWANIA, TWOIM JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZAPOBIEGAWCZYM JEST ZAPRZESTANIE UŻYTKOWANIA TEJ WITRYNY.

10. Witryna Fethullaha Gülena zastrzega sobie prawo, wedle własnego rozeznania odmówić dowolnemu użytkownikowi dostępu do tej witryny, dowolnej usługi interaktywnej, albo określonej części tej witryny bez uprzedzenia oraz zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków, pod którymi ta witryna jest oferowana.

11. To porozumienie tworzy całe porozumienie między użytkownikiem i Witryną Fethullaha Gülena w odniesieniu do tej witryny i tym samym zastępuje zupełnie wcześniejsze albo obecne propozycje, czy to elektroniczne, ustne albo pisemne odnośnie tej witryny. Drukowana wersja tego porozumienia i każdego powiadomienia w formie elektronicznej będzie dopuszczalna w postępowaniach sądowych albo administracyjnych opartych na tym porozumieniu albo wiążących się z nim w tym samym zakresie i zależnych od tych samych warunków jak inne dokumenty biznesowe i zapisy pierwotnie wytworzone i zachowywane w formie drukowanej. Fikcyjne nazwy i nazwiska przedsiębiorstw, produktów, ludzi, i / albo dane zawarte tutaj nie mają na celu reprezentowania jakiejś prawdziwej osoby, przedsiębiorstwa, produktu albo wydarzenia. Wszelkie prawa wyraźnie tutaj nie przyznane, są zastrzeżone.

14. Cała zawartość tej witryny objęta jest: prawem autorskim Witryny Fethullaha Gülena.

blog comments powered by Disqus