Na konferencji w Algierii omawiano nauki Gülena

Na konferencji w Algierii omawiano nauki Gülena

Podczas konferencji zorganizowanej w środę przez Wydział Nauk Islamskich na Uniwersytecie w Algierii zostały omówione idee, światopoglądy oraz nauki znanego z promowania wzajemnego zrozumienia i tolerancji pomiędzy kulturami tureckiego i islamskiego uczonego Fethullaha Gülena.

Konferencja zatytułowana „Postrzeganie Cywilizacji w świetle nauczania Fethullaha Gülena oraz algierskiego uczonego Malika Ibn Nabiego, zgromadziła naukowców dziennikarzy i pisarzy z 18 krajów. Prezydencki doradca Mohammed Ali Boughazi wygłosił przemówienie podczas tego wydarzenia, powiedział, że uczeni mają duży udział w tworzeniu cywilizacji. Według Boughaziego, Nabi oraz Gülen są dwoma wiodącymi postaciami w świecie islamskim i są osobami chwalonymi na całym świecie za wysiłki na rzecz pokoju i tolerancji.

Boughazi powiedział również, że wspólnym punktem dwóch uczonych jest znaczenie jakie nadają oni wiedzy, nauce oraz wartościom duchowym. „Nabi mieszkał we Francji; otrzymał wykształcenie w języku francuskim i musiał pisać swoje książki w języku francuskim. Jednak Gülen pisze swoje książki w języku, w jakim mówi się na ziemiach z których się wywodzi. Stwierdził, że zarówno Nabi i Gülen żyją w kłopotliwych czasach i to w nich próbują szukać rozwiązań na brak dostatecznego rozwoju cywilizacji islamskiej”.

Pośród uczestników konferencji byli Tahar Hadjar, rektor Uniwersytetu w Algierii, Przewodniczący zarządu Uniwersytetu Fatiha Mustafa Özcan, Nevzat Savaş redaktor naczelny czasopisma Hira i Acharati Sulaiman, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Vahran w Algierii.

Ammar Musaid, dziekan wydziału Teologicznego na Uniwersytecie w Algierii także wygłosił przemówienie na konferencji i powiedział, że Gülen jest bardzo ważną postacią w świecie muzułmańskim. „Gülen w swoich książkach mówi o metodach ochrony cywilizacji” powiedział dodając, że dowiedział się o Gülenie i jego nauce przed wieloma innymi ludźmi z krajów zachodnich. Musaid powiedział, iż dzięki nauczaniu Gülena i jego myślom „Świat muzułmański pozbędzie się złożoności w jaką został wciągnięty”.

Gülen napisał wiele książek o tematyce religijnej oraz związanych z islamem, które przyciągają dużą liczbę czytelników z całego świata. Aby do książek mogła dotrzeć jeszcze większa liczba czytelników zostały one przetłumaczone na wiele języków, między innymi na Hiszpański, Rosyjski i Angielski.