Edirne, Kırklareli och slutligen İzmir

Under denna min andra period i Edirne bodde jag hos min överordnade, Suat Yildrim, som var mufti där. När jag stötte på lite problem under min tjänst bad jag om att bli förflyttad till Kırklareli. Där stannade jag inte länge. Under min årliga ledighet förflyttades jag till İzmir. Jag begav mig till Kestanepazari Koranskola i İzmir, där jag blev upptagen med studenter. Min officiella tjänstgöring var inte begränsad till İzmir utan jag förväntades resa i den egeiska delen av Turkiet. Då och då gick jag till kaffestugor och förklarade saker och ting för de män som slog ihjäl tid där.

De flesta studenter vid Kestanepazari var begåvade. Jag fick inte något betalt där eftersom jag inte ville ha någon betalning för det jag gjorde. På natten begav jag mig till sovsalen för att täcka över dem som hade blottats. Efter fem år var jag av vissa skäl tvungen att ge mig av från Kestanepazarı. (”Fethullah Gülen, My Small World”, intervjuad av Latif Erdoğan på Zaman)

Hans insats på utbildningens område, med början i Kestanepazari Koranskola och med fortsättning som resande imam i västra Anatolien, nådde uppmärksamhet och popularitet under 1970-talet. Det var under denna tid som hans tanke om att i namn av tjänarskapet under Gud tjäna islam, Turkiet och mänskligheten genom att fostra ”fullkomliga” människor – människor som kombinerar andlighet med intellektuell träning och religiösa och naturliga vetenskaper, som samordnar intellekt och hjärta, och som finner sann lycka i att tjäna andra – började gro.

I Gülens drömmar och fantasi och till och med i hans skrifter och skaldealster fanns en ryktbar fullblodshäst som bara insåg hur trött den var när, då den stannade till en stund vid foten av en höjd, hjärtat slutade så och den dog. En sann människa var tvungen att vara som den hästen: hans eller hennes liv var så tillägnad att tjäna andra att trötthet först kändes av när hans eller hennes hjärta slutade slå. Med sorgsna och djupa blickar, ett hjärta flammande av höga ideal, en ande berusad av vindar från världarna bortom denna, ett hjärta krossat av svårigheter som drabbar mänskligheten, och med djupa känslor, måste han eller hon vara utrustad med trons sanningar av diamant, vetande av rubin, kärlek av krysolit, entusiasm av smaragd, kontemplation av pärlor, och med ett medvetande präglat av oändligt tjänarskap, hjälplöshet och armod inför Gud.

Var så tolerant att ditt bröst blir öppet som en ocean. Bli uppfylld av tillförsikt och kärlek till människor. Låt det inte finnas någon orolig själ till vilken du inte sträcker ut en hand och om vilken du inte bryr dig.

Efter militärkuppen 12 mars 1971 arresterades Hodjaefendi anklagad för att ”förändra den sociala, politiska och ekonomiska grunden för den turkiska regimen, och i detta syfte grunda en sammanslutning och ett hemligt sällskap, och därigenom utnyttja människors religiösa känslor”. Sex månader senare släpptes han utan att ha dömts för någonting och återvände till sin tidigare position. Han skickades till Edremit, sedan till Manisa och slutligen till Bornova/İzmir där han arbetade fram till 12 september 1980. Under denna period gjorde han stort intryck på människor över hela landet med sina predikningar, enskilda samtal och konferenser om religiös kunskap likaväl som om sociala, ekonomiska och filosofiska ämnen. Särskilt slående var hans svar till universitetsstudenter som upplevde att deras tro ifrågasattes av modern filosofi och vetenskap. Från studenter till lärare, tjänstemän till arbetare, butiksägare till handlare och affärsmän – många påverkades av honom.

Fethullah Gülen påpekade att verksamhet i landets tjänst skulle bedrivas inom ramen för följande grundläggande principer:

  • Ständigt positivt agerande som inte lämnar utrymme för förvirring, våldshandlingar och anarki/li>
  • Frånvaro av världsliga, materiella eller utomvärldsliga förväntningar i utbyte mot/li> tjänstgöring/li>
  • Handlingar utsmyckade med moraliska dygder som bygger tillit och förtroende/li>
  • Aktiviteter som sammanför människor och samhälle/li>
  • Tålamod och medkänsla/li>
  • Positiva och handlingsorienterade människor, i stället för att skapa motstånd eller vara reaktionära

På detta sätt öppnades en frivillig tjänste-”bazar” upp för Guds godkännande. Den lilla grupp som började bildas runt hans uppfattningar tjänade människor i ljuset av hans anvisningar. Idag deltar många människor från alla tillvarons områden och med olika åsikter i denna tjänstgöring. De tjänstgör utan tanke på materiell belöning. De predikar, undervisar och grundar privata utbildningsinstitut över hela världen. De ger också ut böcker och tidskrifter likaväl som dags- och veckotidningar, deltar i tv- och radioprogram och finansierar stipendier för behövande studenter. De företag och stiftelser som startas av människor med olika livssyner som är överens om att tjäna människor, i synnerhet inom utbildningsområdet, har grundat och driver omkring 300 skolor och utbildningsorgan från England till Australien, USA och Ryssland, och i Sydafrika. Gülens förståelse av service och tjänstgöring tillåter inga förväntningar på materiella eller politiska vinster. Uppriktighet och intentionell renhet får aldrig skadas eller förorenas. Tolerans, kärlek och tålamod har högsta prioritet och att undvika reaktionära aktiviteter och ägna sig åt positiva handlingar betonas. Den generation som har bearbetats med denna förståelse har under en kort tidsperiod dragit åt sig stor uppmärksamhet.