Yazdır

Balcılar Kurbanları

Yazar: Fethullah Gülen Tarih: . Kategori Bamteli Dosyaları

Konya'nın Taşkent ilçesi Balcılar beldesindeki öğrenci yurdunda meydana gelen elîm hadise hepimizi yürekten yaraladı ve çok üzdü. Hiçbir hadisenin boş ve manasız olmadığı düşünülürse, bu musibetin sadece öğrencilerin ailelerine değil de bütün milletimize verdiği mesajlardan bahsedilebilir mi?

 • Bazıları böyle elîm bir hadiseyi bile mü'minleri karalamak için kullanacaklardır; inananlara düşen ise, acıları deşelemek yerine musibetzedelerde rıza duygusunu oluşturucu söz ve tavırlar segilemektir. (04.00)
 • O yurtta Allah'a yürüyen insanlar masumdurlar ve –inşaallah– şehit olmuşlardır. Göçük altında kalanların âhiret şehidi olduğunu Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) haber vermektedir. (06.43)
 • Şehitlerle beraber haşrolacaklarına inandığımız o masumeler, inşaallah ötede akrabalarından bazılarına da şefaat edeceklerdir. Onların, anne-babalarının âhiretteki durumlarını da garanti altına almış olmaları ümit edilir. (07.45)
 • Hem Güngören'de hunharca katledilen hem de Balcılar'da musibete uğrayan o fedakâr ruhlar, milletimizin ve İslam âleminin başına gelebilecek muhtemel daha büyük felaketler için kurban ve paratoner olmuşlardır. (08.00)
 • Anne-babaların ve uzak-yakın akrabanın çektikleri acılar, öbür tarafta duyulacak acı ve sızıları dindirmeye matuf bir iksirdir. (11.55)
 • İlim talebelerinin ve Kur'an hâdimlerinin ruhlarını özel melekler kabzederler. İnşaallah, o masumeler, müjdelerle gelen hususi meleklerin kanatları altında ve huzur içinde Cennet yamaçlarına uçmuşlardır. (13.47)
 • Bu dairedeki bir insanın talebe sayılması için gereken iki hususiyet... (15.36)
 • Bu büyük musibet hepimize temkin ve teyakkuz dersi vermelidir. O türlü eğitim kurumlarının her meselesini çok dikkatli ele alma, sebepleri eksiksiz gözetme ve bazı kötü niyetlilerin eline koz vermeme hususlarında gözlerimizi açmalıdır. (19.36)
 • Hazreti Cebrail'in (aleyhisselam), Uhud muharebesine çıkmak üzere olan Resûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz'e bir zırh daha giymesini söylemesi bize tedbirde kusur etmeme adına bazı mesajlar vermeli ve misal teşkil etmeli değil midir? (21.15)
 • Sebepler dairesinde yaşayan insanın esbâba riayet etmemesi Allah'a karşı saygısızlıktır. (22.38)
 • Alınan bütün tedbirlere rağmen, başa bir bela gelirse, o zaman da yapılması gerekli olan musibete karşı sabır ve kazaya rızadır. (24.07)