Kırık Testi (Kitaplaşmamış)

2001 yılında ilk defa yazılı olarak yayınlanmaya başlayan ve Kırık Testi ismini taşıyan bu bölüm Fethullah Gülen'in ABD sohbetlerinin henüz kitaplaşmamış olanlarından meydan gelmekte. Nil Yayınları tarafından da yayınlanan bu sohbetlerin tamamına aynı zamanda herkul.org Internet sitesinden de ulaşabilirsiniz.

Başlık Sayısı
Başlık Yazar
Dünyevî Nimetlerden İstifadede Ölçü Fethullah Gülen
Ramazan Ayının Bereketinden İstifade İçin Fethullah Gülen
Kur’ân’dan Hakkıyla İstifade Edebilmenin Yolu Fethullah Gülen
Medyayla Meşguliyette Ölçü Fethullah Gülen
Medya Etiğine Dair Bazı Mülâhazalar-2 Fethullah Gülen
Medya Etiğine Dair Bazı Mülâhazalar-1 Fethullah Gülen
Gayretullah Fethullah Gülen
Amansız Tenkitlere Karşı Dengeli Mukabele Fethullah Gülen
Hizmet Aleyhindeki İtham ve İftiralar (2) Fethullah Gülen
Hizmet Aleyhindeki İtham Ve İftiralar Fethullah Gülen
Safvet ve Samimiyette Devamlılık Fethullah Gülen
Peygamber Yolu Fethullah Gülen
Zulüm Karşısında Alınacak Tavır Fethullah Gülen
Hayırlı Bir Danışmanın Özellikleri Fethullah Gülen
Hayatı Süzerek Yaşama Fethullah Gülen
Realiteler, Sebepleri Yerine Getirme ve Izdırap Fethullah Gülen
Yüce Bir Mefkûrenin Kutlu Talipleri Fethullah Gülen
Meşruiyeti Tespit Yolları Fethullah Gülen
Allah Dostlarına Düşmanlık Fethullah Gülen
Hizmet ve İnsanî Münasebetler Fethullah Gülen
Öze Bağlı Kalma ve Dağınıklıktan Sıyrılma Fethullah Gülen
Gerçek Âlim ve Sosyal Sorumluluk Fethullah Gülen
Dinî hayatı canlı tutan iki dinamik Fethullah Gülen
Amelin ruhu: İhlas Fethullah Gülen
Asırlardır tahribe uğramış kalenin tamiri Fethullah Gülen