Kırık Testi (Kitaplaşmamış)

2001 yılında ilk defa yazılı olarak yayınlanmaya başlayan ve Kırık Testi ismini taşıyan bu bölüm Fethullah Gülen'in ABD sohbetlerinin henüz kitaplaşmamış olanlarından meydan gelmekte. Nil Yayınları tarafından da yayınlanan bu sohbetlerin tamamına aynı zamanda herkul.org Internet sitesinden de ulaşabilirsiniz.

Başlık Sayısı
Başlık Yazar
Zulüm Karşısında Alınacak Tavır Fethullah Gülen
Hayırlı Bir Danışmanın Özellikleri Fethullah Gülen
Hayatı Süzerek Yaşama Fethullah Gülen
Realiteler, Sebepleri Yerine Getirme ve Izdırap Fethullah Gülen
Yüce Bir Mefkûrenin Kutlu Talipleri Fethullah Gülen
Meşruiyeti Tespit Yolları Fethullah Gülen
Allah Dostlarına Düşmanlık Fethullah Gülen
Hizmet ve İnsanî Münasebetler Fethullah Gülen
Öze Bağlı Kalma ve Dağınıklıktan Sıyrılma Fethullah Gülen
Gerçek Âlim ve Sosyal Sorumluluk Fethullah Gülen
Dinî hayatı canlı tutan iki dinamik Fethullah Gülen
Amelin ruhu: İhlas Fethullah Gülen
Asırlardır tahribe uğramış kalenin tamiri Fethullah Gülen
Güçlü irade isteyen dört büyük amel Fethullah Gülen
Keşke çığlıkları Fethullah Gülen
İrşadda üslûp ve sözün tesiri Fethullah Gülen
Usûlüddin ekseni Fethullah Gülen
Güç ve imkân sahiplerinin hakkı kabulü Fethullah Gülen
Musibetten hakikî tevhide giden yol Fethullah Gülen
Sistem körlüğü ve toplumların ömrü Fethullah Gülen
Güç zehirlenmesi ya da tiranlaşma Fethullah Gülen
Engellemeler karşısında hakka hizmet yolu Fethullah Gülen
Kur’an ve Sünnet çizgisinde ilm-i siyaset Fethullah Gülen
Hakiki ve şeklî Müslümanlık Fethullah Gülen
İrşad mesleği ve mülâyemet Fethullah Gülen