Fethullah Gülen ve Okullar

OkulYurt dışındaki bu seçkin eğitim kurumlarının fikir babası olan Fethullah Gülen, bu konuda şunları söylüyor:

Yeryüzünde karşılaştığımız bütün problemlerin temelinde insan unsuru yatar. Yani, bütün problemler insanla başlar, insanla biter. İster iyi yürüyen, arızasız veya az arızalı içtimai bir sistem ve toplum düzeni, isterse kabir ve kabrin öte yanı için en etkili vasıta eğitimdir. Bu bakımdan, eğitim ve öğretmenlik mesleklerin en kutsalı olduğu gibi, bir ülkeye ve millete de en hayırlı hizmet ancak eğitim yoluyla yapılabilir.

12-13 yaşlarında Erzurum'da Kurşunlu'da ders görürken, bir elimde Arapça kitabı, diğer elimde harita olur ve 'Allah'ım bir zamanlar olduğu gibi, dünya dengesinde sözü dinlenir bir ülke haline tekrar nasıl gelebiliriz?' der, çocuk yaşımda bunun planlarını yapardım. Ben, bu hülyalarla büyüdüm. Hayatta, bunun dışında bir hedefim olmadı. İyi bir evim olsun, çocuklarım olsun, arabam olsun, bunlar kesinlikle aklımdan geçmedi. Fıtrat kanunlarına karşı koyamazsınız. Su akacak, yüz derecede kaynayıp buharlaşacak, sıfır derecede ise donup buz olacaktır. Fıtratımda böyle bir özellik varsa ve bu da zararlı değilse, bu çekirdek üzerinde neşv ü nema bulmaktan daha tabii ne olabilir?

'Milletime, ülkeme hizmet' hedef ve duygularıyla büyümüş bir insan olarak şu anda bu hizmet de ilk planda eğitimden geçiyorsa, benim eğitimle ilgilenmem suyun akması, güneşin doğup batması, dünyanın hareketleri gibi tabiî bir şeydir. Fakat, benim elimde hiçbir güç yok, sermaye yok, ordularım yok. Sadece, önü alınmaz bir hizmet aşk ve şevkim var. Bunu da ancak anlatır, sözümün geçeceklerine söyler ve sadece tavsiyede bulunabilirim. Kaldı ki, bu tür hizmetler bir 'rıza pazarı'nı andırır.

Bükreş Türk LisesiTürkiye dünyadan koparılamaz, koparılınca ağaçtan kopmuş bir dal gibi canlı kalamaz, kurur. Türkiye'nin dünya ile entegrasyon içinde olması lazım. Böyle bir entegrasyonda da bizimle yürekten bağlantı kurabilecek, içli-dışlı olabilecek, en başta Asya milletleri vardır. Yani, bir nev'i Asya birliği var. Biz aynı sürgünün dalıyız bir yönüyle. Arkadaşlarımı bu sebeple Asya'ya yönlendirdim. Belki de bu bir hayalperestlikti. Başkalarının Asya'da gelip okul açmaları için hiç boşluk kalmamalıydı. Avrupalılara bile boşluk kalmamalıydı: Çünkü, bizim özellikle orta eğitim düzeyimiz çok yüksekti ve hatta Japonlarla aynı seviyedeydi. Amerika'nın orta öğretiminin önünde görünüyorduk. Vefalı Türk insanı destekledi ve Orta Asya'daki okullar açıldı. Bazıları şimdi kendi yağıyla kavruluyor. Bugüne kadar onlara omuz verilmeseydi, bu işi orada götürmek mümkün olamayacaktı.

Elimize bir fırsat geçti, bunu inanarak ve sorumluluk şuuru içinde değerlendirmeye çalıştık. Türkiye'nin aydınlanmaya ihtiyacı vardı. Dostlarımızı yönlendirmemiz gerekiyordu. Cami yapanlar, yanında Kur'an kursu açmak istiyorlardı. "Cami güzeldir, öpüp başımıza koyarız. Ama bir özel okul açarsanız, daha iyi olur" dedim. Çünkü, ülkemizin sosyal bilimler ve teknik sahada çok iyi yetişmiş, seçkin insana ihtiyacı vardı. İşin başından beri dostlarıma, arkadaşlarıma tavsiyelerde bulunmaya çalıştım. Yürütülen bu hizmetlerin içinde fiilen hiçbir zaman olmadım. Bu dünyada ev için, bark için de hiç talebim olmadı. Dostlarımın güvenlerini, eğitim hizmetleri için bir kredi kartı gibi kullandım. Bütün bunları, arkadaşlarımın teveccühleri ile yaptım.

Dışa Açılma

Abakan Türk LisesiFethullah Gülen, Kasım 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılıp, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecini çok iyi değerlendirdi. Arkadaşlarını, bu eski Demirperde ülkelerine yönlendirmek istiyordu. Orta Asya'da Türkler vardı, Kafkasya'da akraba milletler vardı, Balkanlarda ise eski Osmanlılar vardı. Gülen, bu tarihî olayı ilk defa 1989 yılının Kasım ayında Süleymaniye Camii'nin kürsüsünden dile getiriyor, kendisini dinleyen cemaate gelişmeleri anlatıp, imkânı bulunan kişilerin, bağımsızlığını kazanmak üzere olan bu yörelerde insanların sorunları ile ilgilenmelerini öneriyordu. Gülen, bu tip konuşmalarını İzmir'de de sürdürecekti. 11 Ocak 1990 günü 11 kişilik ilk kafile Sarp kapısından Gürcistan'a giriş yapıp, Batum'a ulaştı. Bunlar, Fethullah Gülen'in Orta Asya'ya ilk açılımı yapan öncü arkadaşlarıydı. Gürcistan'ın Acara bölgesindeki bu sahil kentinde iki gün kalan Türkler, daha sonra başkent Tiflis'e ulaştılar. Oralarda dostlar edindiler. Gürcistan'ın Müslüman köylüleri, 70 yıl sonra Türkiye'den gelen dindaşlarını karşılarında görünce çok sevindiler. Yeni bir işadamı grubu, 28 Mayıs 1990 tarihinde yola koyuldu. Bu defa heyette 37 kişiyle birlikte 3 ton yük vardı. Bu yük kitap, kaset ve hediyelik eşyalardan oluşuyordu. Türklerin konvoyu 6 otomobil ve 1 otobüsten meydana gelmekteydi. Fethullah Gülen'in arkadaşları, yine aynı yolu seçtiler. Sarp kapısından geçip, Batum, Tiflis, Kazan, Gence üzerinden Bakü'ye ulaştılar. Altı ay önce kurulan dostluk, bu gezide meyvesini verdi. Gürcüler ve Azerîler, kendilerini çok sıcak şekilde karşıladı. Ailelerin, Türkiye'ye gönderecekleri çocukları ile ilgili belgeleri hazırladıkları görüldü.

Üç Yeni Ülke Daha

37 kişilik Türk kervanı, Azerbaycan'dan Özbekistan'a, oradan da Kazakistan ve Tacikistan'a geçti. Temaslar, izlenimler buralarda da çok iyi sonuçlar verdi. Bu ikinci gezi de, başarılı bir biçimde bitti. 1992 yılında bu yeni cumhuriyetlerin peş peşe bağımsızlıklarını kazanıp, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından resmen tanınmaları üzerine, o yörelerden gelen öğrencilerin problemleri sona eriyor, ülkemizde özgürce öğrenim yapmaları mümkün oluyordu. Bu öğrenciler, ülkelerine döndükten sonra Türkiye'nin büyüklüğünü ve tüm güzelliklerini kendi insanlarına anlatacak, oralarda açılacak Türk kolejlerinin önündeki engelleri de kaldırmada rol oynayacaklardı. Türk müteşebbisi ise, Fethullah Gülen'in tavsiyeleri üzerine zaten dışa açılmaya karar vermişti. İnsanlar il il, yöre yöre kendi aralarında toplanıp şirketler oluşturuyor, ülkelerden ülke beğenmek için yola koyuluyorlardı.

Özal Son Gezisine Okullar İçin Çıktı

Turgut Özal, Arnavutluk'ta Bir Türk Okulunu ZiyeretindeTürkiye'nin sekizinci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal, 1993 yılının ilkbaharında önce Balkanlar, ardından da Orta Asya Türk Cumhuriyetleri gezisine çıktı. Özal, Balkanlardan 'bitkin' denebilecek derecede yorgun dönmüştü. Hattâ bu gezisi sırasında yolda yürümekte güçlük çekiyor, Balkanlarda bağımsızlığını kazanmış ülkelerin Müslüman halklarıyla birlikte camilerde ibadet ederken, namaz kılmakta zorlanıyordu. Cumhurbaşkanı Özal'ın bu gözle görülür fizikî yorgunluğunu, kendisine refakat eden Devlet Bakanı Şerif Ercan gidermeye çalışıyor, namaz sırasında secdeden kalkarken veya merdiven çıkarken koluna girip, destek oluyordu. Özal, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri gezisine 5 Nisan 1993 tarihinde başlayacaktı. Beraberinde kalabalık bir heyetle yola çıkmak istiyordu. Geziye, özel davetliler de almak niyetindeydi: Bu, merhum Özal'ın son gezisi olacaktı. Gezi dönüşünden 24 saat sonra, 17 Nisan 1993 Cumartesi günü hayata veda ediyordu. Merhum Özal'ın son dış gezisini, Fethullah Gülen şöyle anlatıyor:

Eski Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmış Türk cumhuriyetlerinde okullar açmak üzere bazı vatandaşlarımız seferber olmuştu. Ama, birtakım engeller görünüyordu. Bu engeller, normal olduğu herhalde işin başında kestirilememişti. Öyle ya, başkaları bizim ülkemize gelip, okul açmak isteseler ne yaparız? Bilmediğimiz, tanımadığımız insanlar, farklı bir öğretim programıyla okul kurmak isterse, herhalde bir kısım endişelerimiz olur. Özbekistan'da, Türkmenistan'da ve Kırgızistan'da değişik temaslarda bulunan insanlarımız, yurda dönünce tabiî ki çeşitli bilgilerle geliyorlardı. Bunun neticesinde durum değerlendirilmesi yapılıp, daha sonra takip edilecek harekat tarzları belirleniyor olsa gerekti. 1992 yılında Amerika'daydım. O sıralarda Houston'da tedavi gören merhum Özal'ı kaldıkları hastanede ziyaret ettim. Özellikle eğitim hizmetleri konusunda bilgi almak istemişlerdi. Kendisine, bildiklerimi hastane şartları içerisinde anlatabildiğim kadar anlattım. Merhum Özal, bu görüşmemiz sırasında şunları söyledi:

'Ben bu meseleyi bir kısım devlet adamlarına, Dışişlerine elli defa söyledim. Bu okullar, Türkiye'nin geleceği adına çok önemlidir, güç verin bunlara dedim. Fakat anlamıyorlar. Bu olay, Türkiye'nin dışa açılmasıdır.' Özal, gördüm ki, bu konuda çok dolu ve kararlı. Süratli şekilde bir şeyler yapmak istiyor. Amerika'dan döndükten sonra, önce Balkanlar'a, ardından da Orta Asya'ya gitmeye karar verdi. Orta Asya seyahatine, o ülkelerde okul açmak isteyen insanlardan da, parlamenterlerden de götürmek istedi. Bunlardan bazılarına 'gelin, beraber gidelim' demişti. Bir ara, götürmek istedikleri kişiler nasılsa gitmemeye karar vermişler. Kendilerini telefonla aramış. 'Arkadaş, ben sizin için; bu okullar için gidiyorum. Gitmiyorsanız, ben de gitmiyorum' demiş. Bu olayı ben hep hislenerek hatırlarım.

Bulgaristan Ruscuk Şarkiyat LisesiFethullah Gülen, yurtdışına açılımlarında merhum Turgut Özal'ın yardımlarını şükranla yâd ediyor; bu konudaki anılarını şöyle sürdürüyor: Merhum Özal, Asya'daki okullara kendi okulları gibi sahip çıktı. Özbekistan'da bir problem çıkınca, son gezisi sırasında sayın Kerimov'la görüşmüş. Kerimov cenapları, okullar konusundaki endişesini merhum Cumhurbaşkanımıza anlatmış. O da, 'Ben, bu okullara kefilim' demiş, mesele halledilmiş. Soğuk hava ısınmış, güven tazelenmiş. Özbekistan Devlet Başkanı daha sonra Özal'a şu soruyu yöneltmiş: 'Peki, bu okulları bitiren çocuklar, üniversiteyi nerede ve nasıl okuyacaklar?' Özal'ın bu soruya da cevabı şöyle olmuş: 'Bunlar, dünyanın her yerinde okullar açıyor. Çocuklarınız, ortada kalmaz. Mutlaka yüksek öğrenim yapmalarını sağlarlar."

Merhum Özal, Özbekistan'daki tutumunu gezdiği diğer ülkelerde de sergilemiş. Vefatından önce, belki hayatındaki en hayırlı işi yapmış. Bugün kendisini minnetle, şükranla ve rahmetle anıyoruz.

Özal'dan Mektup

Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Fethullah Gülen okullarının yurtdışına açılımı için yaptığı bu seyahatin dışında, çeşitli ülkelerin devlet başkanlarına mektuplar yazarak da destek sağlıyordu. Bu mektuplardan birini 10 Kasım 1992 tarihinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e hitaben yazmıştı. Özal'ın mektubu şöyleydi:

'Sevgili karındaşım Ülkelerimiz arasında ilişkilerin her alanda çok süratli bir şekilde geliştiğini görmekten büyük bir memnuniyet duymaktayım. Zat-ı âlilerinin de benimle aynı görüşleri paylaştığından eminim. Ekim 1992 ayı sonunda Ankara'da yapılan ve çok başarılı geçen zirve, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli siyasî iradenin mevcudiyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu gelişmelere paralel olarak, çok sayıda Türk müteşebbis ülkenize gelmekte ve hemen her konuda yatırım imkânlarını araştırmaktadır. Türk basın sektöründe önemli bir yere sahip olan Zaman gazetesinin Bölge Müdürü, şahsen tanıdığım Ali Bayram, Zaman Gazetesi ve televizyonu konularında işbirliği imkânlarını araştırmak üzere, Kazakistan'a gelecektir. Kendisine gerekli kolaylığı göstererek, yardımlarınızı esirgemeyeceğinizden eminim. Bu vesileyle Zat-ı âlilerine ve şahsınızda tüm Kazak halkına en iyi dileklerimi sunarım.

Turgut Özal
Cumhurbaşkanı

Engeller Kalkıyor

Kazak Türk LisesiTurgut Özal'ın, Dr. Ali Bayram'a verdiği referans mektup, Kazakistan'a giden Türk müteşebbisleri için adeta pasaport yerine geçiyordu. Kazak bürokratlar, Türkiye'den gelen bu yeni yatırımcılara karşı güven duygusu içine giriyor, onların, ülkenin her tarafında özgürce hareket etmelerine imkân sağlıyordu. Dr. Ali Bayram, zamanla Kazakistan'da önemli bir konuma ulaştı. Kazakistan Millî Eğitim Bakanlığı, yabancıların başvurusunda Bayram'ın iznini aramaya başladı. Çünkü Ali Bayram, Kazaklar tarafından hem güven duyulan bir kişi olmuş, hem de Kazak Parlamentosu'nda Millî Eğitim Komisyonu fahrî üyeliğine getirilmişti. Artık dünyanın çeşitli yörelerinden gelip, Kazakistan'da eğitim yatırımı yapmak isteyenler için, Ali Bayram'ın 'evet' demesi gerekecekti.

Demirel'den Mektuplar

Süleyman Demirel, Kazakistan Süleyman Demirel Üniversite'sinin Açilis TörenindeCumhurbaşkanı Demirel, Fethullah Gülen okulları için yazdığı mektuplardan bir tanesini 21 Eylül 1993 tarihinde Gürcistan Devlet Başkanı Edward Shevardnadze'ye hitaben kaleme alıyordu. Demirel'in mektubu şöyleydi: Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz Kardeşim Bu mektup ile zat-ı âlilerine Türkiye'nin güzide eğitim kurumlarının tecrübeli yetkililerini takdim etmek istiyorum. Söz konusu eğitim kurumları, uluslararası bilgi yarışmalarında Türkiye adına başarılı sonuçlar elde eden öğrencileri yetiştirmekle haklı bir gurur duymaktadırlar. Bu kurumların ülkenizde de faaliyete geçtiklerini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum. Ülkelerimiz ve halklarımız arasında işbirliğinin eğitim alanında da gelişmesi, ilişkilerimizin bir bütün olarak her alanda dengeli ve kapsamlı şekilde ileriye götürülmesine ve genç nesiller arasındaki karşılıklı anlayışın artırılmasına olumlu yönde katkıda bulunacaktır. Bu vesile ile saygı ve sevgilerimi yinelemek isterim.

Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı

Finansörlere İş İmkânı

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Kafkasya ve eski Demirperde ülkelerinde okul açmak için olağanüstü çaba harcayan ekipler, her gittiği yerde bürokratlarla çok iyi ilişkiler kuruyor, kısa sürede onların güvenini kazanıyorlardı. Bu arada, Türkiye'den iş yapmak üzere gelen müteşebbislere yardımcı olan okul kurucuları, onların hatırı sayılır derecede imkânlara kavuşmalarını sağlıyorlardı. Zaman içerisinde bu işadamları iyi paralar kazanmaya başlayacak, okulların finansman açığını da seve seve kapatma gayreti içerisine gireceklerdi. Kısacası, yurtdışındaki okulların finansörleri de böylelikle ortaya çıkacaktı. Türk işadamları, yurtdışında kendilerine imkân sağlayan bu eğitim gönüllülerinin yardımlarına karşılık, onlara gönülden destek olma yoluna gidecekti.

Okulların Patronları

Beş kıtaya yayılan okullar için Türkiye'de şirketler kuruldu. Bu şirketler, yurtdışında açacakları okullar için Türk Milli Eğitimi'ne başvurup, izin aldı. Ardından, görev alacak eğitim ordusu belirlendi. Bugün sayıları 4 binin üzerinde olan öğretmenler, ülkemizin en gözde üniversitelerinden yetişmiş gençler arasından seçildi. Yaşları 22-35 arasındaydı. Hepsi, çok iyi derecede bilimsel eğitim görmüş ve mükemmel İngilizce öğrenmişti. Fethullah Gülen'in tavsiye ve teşviklerine uyarak okul açanlar, Asya'daki okulları açmak için şu şirketleri kurdular: Çağ Öğretim İşletmeleri AŞ, Feza Gazetecilik AŞ, Şelale AŞ, Eflak AŞ, Kazak Türk Liseleri Genel Müdürlüğü, Sebat AŞ, Silm AŞ, Taşkent Eğitim Şirketi, Serhat Eğitim Öğretim ve Sağlık Hizmetleri AŞ, Tolerans Vakfı, Ufuk Eğitim Vakfı, Toros Eğitim Hizmetleri Turizm ve Ticaret AŞ, Ertuğrul Gazi Eğitim Öğretim AŞ, Karaçay Çerkes Toros Eğitim Hiz. Tur. ve Tic. AŞ, Palandöken Eğitim Öğretim Hiz. AŞ, Dunae 94 Şti., Özel Burg AŞ, Dostluk Yurdu Derneği, International Hope Ltd. Company, Fezalar Eğitim Öğretim Ticaret Limited Şirketi, Çağlar Eğitim Mal. Ltd. Şti, Balkanlar Eğitim ve Kültür Vakfı, S.C. Lumina SA Şirketi, Gülistan Eğitim Yayın ve Ticaret Ltd. Şti., Sema Eğitim Öğretim İşletmeleri AŞ, Samanyolu AŞ, Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı, Yayasan Yenbu Indonesia Vakfı.

5 Kıtada 40 Bin Öğrenciye Eğitim

Üsküp Yahya Kemal LisesiFethullah Gülen'in arkadaşları tarafından dünyanın dört bir köşesinde açılmış bulunan üniversite, kolej, lise ve çeşitli kurslarda okutulan Türkiye Türkçe'si kitapları da Anavatan'da özel olarak hazırlanıp, yurtdışındaki okullara sevk ediliyor. Gülen okullarında eğitim gören 40 bin öğrencinin kısa sürede çok güzel Türkiye Türkçe'si konuşur hâle gelmesi aileleri de etkiliyor, onlar da çocukları gibi Türkçe'ye merak sarıyor. Eski Demirperde ülkelerinde bu amaçla yetişkinler için Türkçe kursları açılmış bulunuyor.

Azerbaycan

Azerbaycan Mingeçevir Özel Türk LisesiAzerbaycan Türk liselerinin Genel Müdürlüğünü İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu olan Turan Öztoprak yürütüyor. Öztoprak, Azerbaycan'daki hizmetleri şöyle anlatıyor: Azerbaycan'daki okullarımızda 2 bine yakın öğrenci okutuyoruz. Hepsi Türkiye Türkçe'sini çok kolaylıkla öğreniyor. Türkiye'den 150 öğretmen götürdük. Eğitim kalitemiz her geçen gün artıyor. Buranın insanları Azerî lehçesinde Türkçe konuştukları için anlaşmada güçlük çekmiyoruz. Ama herkes Türkiye Türkçe'si öğrenmek istiyor. Okullarımız da bu görevi en iyi şekilde yerine getiriyor. Okullarımızın mazisi yeni, ama çok yüksek bir standartta. 1994 yılında Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılan Dünya Biyoloji Olimpiyatları'nda öğrencilerimiz iki altın, bir gümüş, bir de bronz madalya aldılar. Bir başka grup öğrencimiz ise, Biyoloji Olimpiyatları'nda dünya birinciliği kazandı. 1994 Dünya Çevre Proje Yarışması'nda ise, yine öğrencilerimizin yüksek dereceleri oldu. Bütün bunlardan sonra diyebilirim ki, öğrencilerimiz Azerbaycan'ın en iyileri. Tereddütler geride kaldı. Okullarımızın açılışı sırasında, her ülkede olduğu gibi burada da tereddütlü anlar yaşanmış. Bunu doğal karşılıyoruz. Çünkü, o ülkenin en kutsal değerlerini, bir ülkenin geleceği olan çocuklarını, size emanet ediyorlar. Ama Azerbaycan devlet yetkilileri okullarımıza baştan beri sahip çıktı. Türk olmanın ayrı bir imtiyazı bulunduğundan, engeller kısa sürede aşıldı. Azerbaycan kritik bir konumda. Radikal cereyanlardan rahatsız oluyorlar. Bizleri incelediler, tereddütlerden kurtuldular. Sistem oturdu. Herkes güven duymaya başladı. Öğrencilerimizin dünya çapındaki başarıları bu hizmetleri taçlandırdı.

Kırgızistan'da Türk Terbiyesi Ailelere Barış Getirdi

"Kırgızistan'daki Türk okulları, parçalanmış aileleri birleştirmiş' diyerek cümlemize başlarsak, hâliyle 'Nasıl birleştirmiş?' diye sorarsınız. Bu, görev nedeniyle bir parçalanma değil. Boşanma, terk edilme nedeniyle. Gerçekten çok güç bir iş. Ama Türk öğretmenler bunu başarmış. 'Ben, sosyal demokrat bir aileden geliyorum. Kendim de sosyal demokratım ve Atatürkçüyüm' diye söze başlayan Kırgız Türk Okulları Genel Müdürü Yücel Bozkurt, ilginç bilgiler veriyor. O anlatsın, biz dinleyelim:

'Aileleri Barıştırdık'

Özel Tuva Türk Lisesi'Kırgızistan'da, özellikle Rus ailelerde boşanma oranı yüksek. Daha çok erkekler evi terk ediyor. Kadınlarla çocuklar kaderleriyle baş başa bırakılıyor. Öğrencilerimiz arasında böyle parçalanmış aile çocukları vardı. Onları Türk örf ve adetlerine göre eğittik. Aile birliğinden bahsettik. Ana, baba, kardeş sevgisini aşıladık. Hepsi bizim gibi oldular. Gerçekten, sevgi ve saygıyı öğrendiler. Daha sonra anneleri ile babalarını barıştırdılar. Bu, bizim için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Diyebilirim ki, son iki yıl içinde 30-35 aile barıştı. Anne, babalar bir çatı altında birleştiler. Bu yörelerde gayr-i müslim aile çocukları belli bir yaşa gelince evlerini terk ediyorlar. Anne ve baba ile bağlarını koparıyorlar. Ebeveyninin yaşlılığı, yalnızlık içinde geçiyor. Çocuklar, onları aramıyor. Ümit ediyorum ki, bundan sonra Kırgızistan'daki öğrencilerimiz, anne ve babalarıyla bir hayat boyu meşgul olacaklar. Öğrencilerimiz, küçük yaşta alkol ve sigaraya alışıyorlarmış. Onları, bu yoldan da çevirme gayreti içinde olduk. Bu alışkanlıkların sağlık açısından verdiği zararları kendilerine konferanslarda anlattık. Ailelerle de işbirliği içerisine girdik. Çok iyi sonuçlar aldık. Türkçe şimdi moda Okullarımızda baştan beri ücret alıyoruz. Aylık ücretimiz yaklaşık 30 dolar, ama öğrenci başına giderimiz 75 dolar civarında. Elektrik, su, kira ve altyapı giderlerini Kırgızlar karşılıyorlar, bize de maddî katkıda bulunuyorlar. Okullarımızda eğitim gören gençler, çok iyi şekilde Türkçe öğreniyorlar. Bunlar, Türk işadamlarının yanında kolaylıkla iş buluyor, güzel para kazanıyorlar.'

Afganistan'da Türk Kolejleri

Afganistan Murteza Ali Türk LisesiTürk Kurtuluş Savaşı sırasında yanımızda iki dost millet vardı. Afganlar ve Hindistan'daki Müslümanlar. Yani, bugün Pakistan ve Bangladeş diye iki ayrı devlet oluşturan eski Hint Müslümanları ve Afganlarla göbek bağımız, kan hısımlığımız da bulunuyordu. Bugün, Afganistan'ın çeşitli yörelerinde 4 Türk koleji var. Bu eğitim kurumlarının genel müdürlüğünü de Erzurum Atatürk Üniversitesi mezunu Mustafa Yılmaz Aydın yapıyor. Aydın, kendisi gibi öğretmen 50 arkadaşıyla birlikte cephede görev sürdürüyor. Afganistan'ın can pazarında Türk Kolejini yöneten Mustafa Yılmaz Aydın'dan nefes kesen çalışma koşullarını dinleyelim:

Mermi Sandığı Sıralar

Afganistan'da 4 okulumuz var. İkisi Şıbırgan ve Meylene şehirlerinde. Ülkede savaş bütün şiddetiyle devam ediyor. Kış çok şiddetli geçiyor. Yakacak yok; o yüzden, kış boyunca okullar tatil. Öğrenime yaz aylarında devam edebiliyoruz. Afganistan okullarında pencerelerde cam, dershanelerde sıra yok. Öğrenciler, mermi sandıklarının üzerinde oturuyor; defter yok, kalem yok. Ders araçlarından öğrenci sıralarına, kitaptan inşaat malzemelerine, kısacası iğneden ipliğe her şeyi TIR'lara yükleyip, Afganistan'a getirdik. İstanbullu hayırseverler, bu işe ön ayak oldu. Binaları tamir ettik, modern okula da bayraklarımızı diktik. Okullarımızdan ikisi kolej. Buralarda İngilizce eğitim veriliyor. Bir okulumuzda ise Türkçe ağırlıklı eğitim var. Şu anda Meylene'deki okulumuz savaş nedeniyle kapalı. Öğrenci sayımız 350. Öğrenciler arasında Özbek, Türkmen ve ayrıca Hazara Şiileri'nin çocukları var. Afganistan'da her an namlunun karşısında görev yapıyoruz. Binalarımızdaki kocaman Türk bayrakları bizim dokunulmazlık zırhımız oluyor. Afganistan'da her iktidara gelen, bizlerle anlaşıyor. Şu andaki yönetim, ülkenin tüm millî eğitim sorumluluğunu bize vermek istiyor. Böyle kritik bir dönemde nasıl üstesinden gelinebilir ki? Milli Eğitim Bakanlığı, "Alın bu işi götürün" diyor. Her gün iktidarın değiştiği bir ülkede böyle bir sorumluluk altına girmek macera olur. Bitmek tükenmek bilmeyen savaş sırasında çoğumuz esir kaldık. Ama bu, fazla sürmedi. Savaş şartları, bütün korkunçluğuyla devam ediyor. Ama bizim eğitimimiz de aksaksız sürüyor. Bir süre önce, Türkiye'nin eski büyükelçisi Bilge Cankoray okullarımızı ziyaret etti. Bu arada Afganlı bir çocuk, Atatürk'ün gençliğe hitabesini coşkuyla okudu. Büyükelçi ve beraberindekiler, bu manzara karşısında gözyaşlarını tutamamışlardı. Tüm olumsuz koşullara rağmen, verdiğimiz hizmetten dolayı mutluluk duyuyor, devletimizin büyüklüğünü buralarda çok daha iyi anlıyoruz.

Türkmenistan

Moldova Özel Çadır Türk LisesiFethullah Gülen'in arkadaşları, Türkmenistan'a 1992 yılında girmiş. Başkent Eğitim Şirketi bu kardeş ülkede 5 yıl içinde 20 eğitim kurumu oluşturmuş. Türk kolejleri, iki yıllık bir deneme döneminden geçirilmiş. 1992 yılında Anadolu lisesi türünde açılan Turgut Özal Türkmen Türk Lisesi'nin öğrenim programı ve öğrenci yetiştirme kalitesi incelenmiş; buradan alınan sonuçlar yenilerinin açılması için referans olmuş. Türkmenistan'daki eğitim kurumlarının Koordinatörü Seyit Embel, gördükleri ilgi konusunda çok önemli bilgiler veriyor. Şimdi, Embel'i dinleyelim: Bugün Türkmenistan'da 20 eğitim kurumumuz var. Son 5 okulumuz, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Türkmenbaşı'nın arzuları üzerine oldu. Kendileri, bizim eğitim sistemimizi ve öğrencilerin başarılarını çok beğenmişler. Okul sayımız 15 iken, Cumhurbaşkanımız Sayın Demirel'den yenilerinin açılmasını rica etmişler. Cumhurbaşkanımız da konuyu bize ilettiler, 'emriniz olur' dedik. Türkmenistan'daki okullarımızda Türkmence, Rusça ve İngilizce'nin yanı sıra çok iyi derecede Türkiye Türkçe'si okutuluyor. Aşkabat'taki iki üniversitede Türkoloji kürsülerinde hocalarımız görev yapıyor. Bu üniversitelerde iki yıldan beri Türk dili öğrenmiş öğrenciler mezun ediliyor: Ayrıca, her yıl en iyi derecelerle okuyan öğrencilerimizden bir grup, dil pratiği yapmak üzere Türkiye'ye getiriliyor. Türkmenistan'daki okullardan çoğu Anadolu lisesi türünde. Aralarında ticaret ve teknik eğitim veren liselerde İngilizce, Türkçe, bilgisayar kursları da var. Bu okullar arasında bir de Uluslararası Türkmen Türk Üniversitesi yer alıyor. Okullarda 3.757 öğrenci eğitim görüyor. Üniversitemizin öğrencileri arasında sekiz ayrı ülkenin gençleri var. Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Türkmenbaşı, bir ziyaretimiz sırasında bize şunları söyledi: 'Türkmenistan'ın gerçek zenginliklerini ortaya çıkarıyorsunuz. Tarih sizden bahsedecek.' Türkmenbaşı, çalışmalarımızdan çok memnun. Bizlere, Türkmenistan vatandaşlığı verdi. Bu arada, arkadaşlarımızdan Muammer Türkyılmaz'ı da Millî Eğitim Bakan Yardımcısı yaptı. Türkmenbaşı bununla da kalmadı, okullarımıza maddî destekte bulunan tüm Türk vatandaşlarını da Türkmenistan vatandaşlığına kabul etti. Ayrıca, bizlere üstün hizmet madalyası verdi. Devlet Başkanı, Türkmenistan'daki süper fen liselerini de bize kardeş okul yaptı. Türk kolejlerini üç yıl boyunca izleten Türkmenbaşı, bu eğitim kurumlarının ilk mezunlarını verdiği törene de şu mesajı yollamış:

Türkmen Öğrenciler Dünya Şampiyonu

Türkmenistan'da birincilik ipini göğüsledik. İki yıl önce Ukrayna'da yapılan Dünya Biyoloji Olimpiyatlarında Türkmenistan iki altın ve iki gümüş madalya kazandı. Takım hâlinde de birinci olduk. Dünya standartlarında eğitim yapıyoruz. Öğrencilerimiz Türkmence, Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde ders görüyor. Aslında Türkmenistan devleti de, ciddî bir eğitim standardı oluşturmuş. Fen derslerine çok önem veriyorlar. Dünya Matematik Olimpiyatları'nda da Türkmenistan bu yıl bir altın ve üç gümüş madalya aldı.

Kazakistan

Azerbaycan Bakü Türk Lisesi'Şu anda eğitim kurumlarımızda 5 binin üzerinde öğrenci okuyor. Hepsi, mükemmel Türkiye Türkçe'si öğreniyor. Kazakistan'da çağdaş medeniyetin yeniliklerine açık, aklî ve kalbî aydınlığa ermiş, Türk dostu gençler yetişiyor. Kazakistan'da, Türkiye'nin en güzide üniversitelerini bitirmiş öğretmenler hizmet veriyor. Okullarımız, eğitim sezonu boyunca her iki ülkenin millî marşları ile açılıp kapanıyor. Öğrenciler, millî marşları Kazak ve Türk dilinde söylüyor.'

Özbekistan'da 200 Öğretmen

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasında yer alan Özbekistan, 1 Eylül 1991'de bağımsızlığına kavuştu. Fethullah Gülen'in arkadaşları da bu tarihî olaydan bir yıl sonra Özbekistan'a gidip, kardeş halklara eğitim hizmeti sunmak için arayış içine girdi. Bursa'daki Silm AŞ temsilcileri, Özbekistan Milli Eğitim yetkilileriyle yaptıkları görüşmeden olumlu sonuç aldılar. Karşılıklı anlaşmalar yapıldı, imzalar atıldı. Önce, Taşkent Erkek Lisesi açıldı. 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın Özbekistan'a yaptığı ziyaretten sonra, Silm AŞ'ye 'hizmete devam' işareti verildi. Özbekistan Bakanlar Kurulu'nun özel bir kararıyla, bu kardeş ülkedeki Türk kolejlerinin sayısı bir çırpıda 18'e çıkarıldı. Özbekistan'da Türk eğitim ordusu ve Türk işadamları 6 yılda çok büyük işler başardı. Anadolu ve fen liseleri türünde okullar açtılar.

Bugün 3.500 öğrencinin okuduğu Türk eğitim kurumları, Özbekistan'ın en gözde okulları hâline geldi. 200 öğretmen görevde Liselerin Genel Müdürü Mahmut Bal, hizmetlerini şöyle anlatıyor:

Özbekistan Taşkent Kız Lisesi'Özbekistan'daki 18 okuldan bir tanesi International School adını taşımakta. Bu okulda, öğretim ana sınıfından başlıyor. Lise bitinceye kadar, İngilizce eğitim sistemi uygulanıyor. Taşkent'teki bu okulda, Özbekistan'da görev yapan tüm diplomatların çocukları okuyor. Okullarımızda matematik, fizik, kimya ve biyoloji dersleri İngilizce olarak okutuluyor. Sosyal dersler ise, Özbek dilinde veriliyor. Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile Bilgisayar dersi kendi dilimizde anlatılıyor. Her öğrencimiz, dört dili öğrenmiş olarak yetiştiriliyor. Özbek Türk liselerinden mezun olan her genç, Özbekçe, Türkçe, Rusça ve İngilizce'yi birbirinden güzel şekilde konuşabiliyor. Özbek Türk liselerinde süper bir nesil yetişiyor. 10-15 yıl sonra bu ülkeyi yönetecek gençler, daha şimdiden güven veriyor. Kurduğumuz eğitim sistemi, kardeş Özbekistan'a bir dostluk köprüsü oluşturuyor. Okulların kuruluşu sırasında ortaya çıkan tıkanıklığı merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın bizzat Taşkent'e gelip, Sayın Kerimov'u ikna ederek kaldırması, bugün aramızda şükranla yâd ediliyor.

Moğolistan'a Giden İlk Türk Öğretmenler

Moskova Türk LisesiMoğolistan'a giden ilk öğretmen kafilesini 'uzaylı' gibi seyrettiler Türkiye'den giden genç öğretmenler, ülkemizden 10 bin kilometre ötedeki Moğolistan'a, 31 Ağustos 1994 tarihinde, daha Türk Devleti girmeden ayak bastı. O topraklar aslında Anayurdumuzdu ama, bugünkü sahipleri, Türkiye'den giden ilk kafileyi 'uzaylılar' gibi seyrediyordu. Tarihte 'Türk' adının ilk defa kullanıldığı yazılı eser 'Orhun Kitabeleri' de bu ülke topraklarında bulunuyordu. Türk tarihinde 'Ötüken' diye anılan Moğolistan, Cilalı Taş Devri'nde yerleşim alanı olmuş, bu uçsuz bucaksız kara parçası daha sonra Hunlar, Türkler ve Tatarlar tarafından yurt edinilmişti. 1.300 yıl önce göçebe Türklerin ilk Türk devleti Göktürk İmparatorluğu'nu kurduğu diyarlar, sonunda vatandaşlarımız tarafından keşfediliyordu. Bu diyarlarda okul kurmak isteyen Türk müteşebbisleri, 27 genç ve inançlı öğretmeni yola çıkarırken, yanlarına öğretim malzemelerinden tebeşire, hazırlık sınıfında okutulacak Türkçe ve İngilizce kitaplarından, ilaca kadar her şeyi koyuyordu. Aradan 3 yıl geçtikten sonra Atayurdumuz, eğitim ordumuz tarafından fethedildi. Suat Toprak'ın koordinatörlüğünde altı Türk okulu açıldı. Genel Müdür Hüseyin Karakuş'un yönetimindeki okullar, Moğolistan'ın 'en iyi eğitim kurumları' kimliğini kazandı. 10 bin kilometre ötedeki Moğolistan, bu okullarla Türkiye'ye iyice yakınlaşmıştı; çünkü 13 Eylül 1995 tarihinde bu okulları ziyaret eden Türkiye Cumhurbaşkanı Demirel, Moğol çocukları tarafından İstiklâl Marşımızla karşılanıyordu. Hüseyin Karakuş, okullarla alâkalı olarak şu bilgileri veriyor: Moğolistan'da bugün 50 kadar Türk öğretmen, 500 civarında öğrenciye eğitim veriyor. Bu arada, Moğol öğretmen sayısı ise 38. Dinleri Budizm. Töreleri çok farklı. Kısa sürede Moğol öğrencilere çok güzel Türkçe öğrettik. Türkçe'yi âdeta ana dilleri gibi konuşuyorlar. Okullarımızın açılmasından hemen sonra, vakfımızın teşvikiyle Türk şirketleri kuruldu. İş adamlarımız, orada ekmek piyasasını ele geçirdi. Şu anda Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da yüzlerce genç Türkçe konuşurken, fırınlardan da bizim dilimizi konuşan, bizim insanlarımızın sesi yükseliyor.

Pakistan ve Bangladeş

Pakistan Uluslaraarası Pak-Türk LisesiKurtuluş Savaşımızda vatan topraklarına göz diken emperyalistler, Sevr plânını uygulayıp, bizi parça parça etmeye çalışırken, uzak diyarlarda geçim sıkıntısı çeken bazı dost insanlar ise, Türklere maddî yardımda bulunmak için çırpınıyordu. Bunlar, o tarihte henüz bağımsızlığını kazanmamış Hint Müslümanlarıydı. Bugün, Pakistan ve Bangladeş diye iki ayrı devleti oluşturan bu dost insanlar, o günün şartlarında bize inanılmaz destek sağlamışlardı. Pakistanlılar, geçtiğimiz yıl bağımsızlıklarının 50. yılını kutladılar. Biz ise, bu yıl Cumhuriyetimizin 75. yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. Fethullah Gülen'in teşvik ve tavsiyesine uyan hamiyetli insanlarımız, işte bu kardeş ülkeye gidip, dört okul birden açmışlar.

Bosna-Hersek

Bosna Hersek'te açılan okulun idarecisi Eşref Demir, şunları söylüyor: Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, bir ziyaretimizde bize, 'Benim babaannem Üsküdarlı bir İstanbul hanımefendisidir' demişti. Evet, Bosna Hersek'te pek çok yakınımız var. Türkçe konuşan insan sayısı fazla. Ama okullarımızda, Türkiye Türkçe'si öğretiyoruz. Geçtiğimiz yıl, Türkiye'ye 150 öğrenci getirdik. İstanbul'da Türkçe ve İngilizce hazırlık okuyorlar.

Bükreş'teki Okul Aileleri Birleştirdi

Romanya Uluslaraarası Bükreş LisesiTürk'ün bu kadar yoğun olduğu Romanya'ya Fethullah Gülen'in arkadaşları 1994 yılında girmiş. Bu dost ülkenin kapılarını Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in, dönemin Romanya Cumhurbaşkanı Ion Iliescu'ya yazdığı mektup açmış. Romanya'daki okullar, 'S.C. Lumina SA' şirketinin malı. Eğitim kurumlarının adı ise 'Liceul International'. Burada ilk kolej, soydaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu Köstence şehrinde, ikincisi ise başkent Bükreş'te açılmış. Bu eğitim kurumlarının Genel Müdürlüğünü İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği'nden mezun Şahin Durmaz yürütüyor. Şöyle diyor Şahin Durmaz: Romanya'daki okullarımızda 362 öğrenci okuyor. 42 öğretmen ile, idareci ve yardımcı personel Türkiye'den gelmiş bulunuyor. Romen personel sayısı ise 150. Köstence'deki okulumuzda 84 Romen-Hıristiyan öğrenci var. 58 de soydaş çocuğu. Bükreş Lisesi'nde ise, 108 öğrencinin 100'ü Romen, 6'sı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ikisi de Endonezyalı bir diplomatın çocukları. Türkiye Büyükelçiliği mensuplarının çocukları ise, 1996 yılında öğretime başlayan Süleyman Demirel İlköğretim Okulu'nda eğitim görüyor. Burada, ana sınıfının yanı sıra 8 yıllık ilköğretim veriliyor. 112 öğrenciden, 59'u Türk çocuğu. Romanya'da çalışan iş adamlarımızın evlatları bize emanet edilmiş durumda.

Her Milletin Çocuğu

Romanya Uluslaraarası Köstence Lisesi'Bu okulu, Romanya'da çalışan iş adamlarımızın eşleri istediği için açtık. Çünkü, aileler parçalanmıştı. Türkiye'de küçük çocuklarını okutan anneler, bizi sık sık telefonla arayıp, ilköğretim okulu açmamızı istediler. Biz de, bu talep karşısında okul açmak durumunda kaldık. Bu okulumuzun 3 de ilginç öğrencisi var. Bunlar, Yunanlı bir ailelerin çocukları. Bu aile, okulumuza geldi, inceledi ve çok beğendi. Çocuklarını tereddütsüzce bize emanet etti. Öğrencilerimiz arasında değişik milletlerin çocukları var. Meselâ Çekoslovakya, Endonezya, Kongo, Güney Afrika, Hindistan, İranlı diplomatların ve işadamlarının çocukları okulumuzun çatısı altında eğitim görüyor. Okullarda Romence'nin yanı sıra Türkçe ve İngilizce öğretiliyor.

Cumhurbaşkanı da Öğretmen Oldu

Dışarıdaki Türk okullarından en ilgincinin Arnavutluk'ta bulunduğunu söylersek, herhâlde yanlış bir yargıda bulunmamış oluruz. Neden mi? Çünkü, bu okullardan bir tanesi başkent Tiran'da Harp Akademileri Komutanlığı binasında hizmet veriyor. Dahası var. Düne kadar bu okulda öğretmenlik yapan fizik profesörü Recep Meydanî, şu anda Arnavutluk Cumhurbaşkanı sıfatıyla ülkeyi yönetiyor. Arnavutluk'ta eğitim kurumlarının Genel Müdürlüğü'nü Ankara Teknik Eğitim Fakültesi mezunu İbrahim Aydoğan yapıyor. Aydoğan'ın verdiği ilginç bilgiler birbirini izliyor. Şimdi, kendisine kulak verelim:

Üniversiteler Artıyor

Azerbaycan Kafkas ÜniversitesiAzerbaycan Kafkas Üniversitesi

1993 yılında eğitim faaliyetine başlayan bu üniversitede 750 öğrenci okuyor. Üniversitede, hazırlık sınıfı bulunuyor ve eğitim Türkçe-İngilizce olarak veriliyor. Kafkas Üniversitesi'ne girmek için öğrenciler teste tâbi tutuluyor. Her yıl, 7 bin civarında başvuru oluyor, bunun ancak yüzde 10'u üniversiteye kabul ediliyor. Ayrıca, belli sayıdaki öğrenci de burslu olarak okutuluyor. Kafkas Üniversitesi'nin bünyesinde Mühendislik, İktisadî ve İdari Bilimler, Açık Öğretim ve İlahiyat Fakülteleri bulunuyor.

Gürcistan Uluslararası Karadeniz Üniversitesi

Derslerin, İngilizce dilinde öğrenildiği Karadeniz Üniversitesi'nde bu yıl 157 öğrenci bulunuyor. Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Türkmenistan ve Türkiye'den gelen öğrenciler, Gürcü bilim adamları tarafından yetiştiriliyor.

Uluslararası Türkmen-Türk Üniversitesi

1994-95 öğrenim yılında açılan bu üniversitede İngilizce, Türkçe, Türkmence ve Rusça dillerinde eğitim veriliyor. 420 öğrencinin kayıtlı bulunduğu üniversitede, İktisadî ve İdarî Bilimler, Eğitim, Mühendislik Fakülteleri faaliyet gösteriyor. Hazırlık sınıfında 4 dilde eğitim yapılıyor. Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla modern kız ve erkek öğrenci yurtları faaliyette bulunuyor. Türkmenistan'daki üniversitede, 123 Türk öğrenci eğitim görüyor.

Kazakistan Süleyman Demirel Üniversitesi

1996 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından görkemli bir törenle açılan üniversitede, İngilizce ve Ekonomi bölümleri eğitim veriyor. Bu üniversitede önümüzdeki yıllar için daha kapsamlı bir yapılanma hedefleniyor. Bu arada, El-Farabî Devlet Üniversitesi bünyesinde açılmış olan Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde de 53 öğrenci eğitim görüyor.

Yüksekokullar zinciri

Fethullah Gülen'in teşviklerini değerlendiren Türk insanları tarafından değişik ülkelerde açılan üniversite ve yüksek okul zincirinin halkalarına şunlar da ekleniyor: Kırgızistan'da Alada Üniversitesi, Moğolistan'da Moğol-Türk İnşaat Teknik Yüksek Okulu (Ulan Batur); Pakistan'da Pak-Türk International School and College (İslâmabat'ta yüksek okul), Bulgaristan'da Yarı Yüksek İslam Enstitüsü, Dağıstan'da Derbent Hümaniter Enstitüsü (Hazırlık sınıfı dahil 5 yıl), İktisadî-İdarî Bilimler Fakültesi ve Şarkiyat Fakültesi; (Hazırlık + 5 yıl), İngiltere'nin başkenti Londra'da lise sonrası 2 yıllık ön lisans eğitimi veren London Meridian College.

Okulların Kabaca Listesi

Azerbaycan Sumgait Türk Teknik LisesiAzerbaycan:

Bakü Özel Türk Lisesi (Bu okullar beş adet olup; Bakü, Ağdaş, Mingeçevir, Guba ve Lenkeran'da eğitim veriyor.) - Bakü Özel Türk Lisesi Ekonomi Şubesi - Bakü Özel Türk Lisesi Teknik Şubesi (Sumgayıt) - Bakü Özel Türk Lisesi (Şeki) - Sumgayıt Özel Türk Lisesi - Kafkas İlköğretim Okulu (Bakü) - Kafkas Üniversitesi.

Nahcivan:

Nahcıvan Türk Lisesi - Şerur Ekonomi Lisesi - Ordubat Kız Lisesi.

Kazakistan:

Almatı Kazak/Türk Kız Teknik Lisesi (Talgar) - Almatı Kazak/Türk Kız Lisesi -Almatı Aksay Kazak/Türk Lisesi - Almatı Kazak /Türk Şarkiyat Lisesi - Jamul Kazak/Türk Kız Lisesi - Türkistan Kazak/Türk Lisesi (Kentav) - Almatı Kazak/Türk Fizik, Matematik Lisesi - Akmescit Kazak/Türk Lisesi (Kızılorda) - Akmescit Kazak/Türk Kız Lisesi (Kızılorda) - Akmola Kazak/Türk Lisesi - Aktöbe Kazak/Türk Lisesi - Arkalık Kazak/Türk Lisesi - Atrav Kazak/Türk Lisesi, Çimkent Kazak/Türk Lisesi - Çimkent Kazak/ Türk Şarkiyat Lisesi - Çimkent Kazak/Türk Kız Lisesi - Gökçetav Kazak/Türk Lisesi - Jambul Kazak/Türk Lisesi - Jezkazkan Kazak/Türk Lisesi - Karakanda Kazak/Türk Lisesi - Kostanay Kazak/Türk Lisesi - Özkemen Kazak/Türk Lisesi - Pavlador Kazak/Türk Lisesi -Semey Kazak/Türk Lisesi - Tavdı Turgan Kazak/Türk Lisesi - Jambul Kazak/Türk Ekonomi Koleji - Tavdı Kurgan Kazak/Türk Teknik Lisesi - Özel Şahlan İlköğretim Okulu (Almatı).

Kırgızistan:

Bişkek Kırgız/Türk Erkek Lisesi - Bişkek Ayçürok Kırgız/Türk Kız Lisesi -Issıkgöl Kırgız/Türk Erkek Lisesi - Narın Kırgız/Türk Erkek Lisesi - Oş Sema Kırgız/Türk Erkek Lisesi - Oş Kırgız/Türk Teknik Lisesi - Toknok Kırgız/Türk Ekonomi Lisesi - Kademçay Kırgız/Türk Şarkiyat Lisesi - Kızılkaya Kırgız/Türk Ekonomi Lisesi - Celalabat Kırgız/Türk Kız Lisesi - Celalabat Kırgız/Türk Erkek Lisesi.

Özbekistan:

Özbek/Türk Özel Anadolu Erkek Lisesi (Taşkent) - Özbek/Türk Özel Cumhuriyet (Kırbay) Anadolu Lisesi (Taşkent) - Özbek Türk Özel Anadolu Kız Lisesi (Taşkent) - Özbek/Türk Özel Anadolu Ekonoini Lisesi (Taşkent) - Özbek/Türk Özel Anadolu Bilgisayar Lisesi (Taşkent) - Özbek/Türk Özel Anadolu Erkek Lisesi (Nukus) - Özbek/Türk Özel Anadolu Erkek Lisesi (Fergana) - Özbek/Türk Özel Anadolu Lisesi (Andijan) -Özbek/Türk Özel Anadolu Erkek Lisesi (Angren) -Özbek/Türk Özel Anadolu Erkek Lisesi (Semerkant) -Özbek/Türk Özel Anadolu Lisesi (Namangan) Özbek/Türk Özel Anadolu Lisesi (Buhara) Özbek/Türk Özel Anadolu Erkek Lisesi (Harezm) -Özbek/Türk Özel Anadolu Ekonomi Lisesi (Kokan) - Özbek/Türk Özel Anadolu Lisesi (Cizzak) - Özbek/Türk Özel Anadolu Erkek Lisesi (Tirmiz) - Uluğbek International School (Taşkent) - Taşkent Dil Merkezi.

Türkmenistan:

Turgut Özal Türkmen/Türk Lisesi - Taşhavuz Türkmen/Türk Lisesi - Kerki Türkmen/Türk Lisesi - Çarcöl Türkmen/Türk Lisesi - Büzmeyn Türkmen/Türk Lisesi - Tecen Türkmen/Türk Lisesi - Merv Türkmen/Türk Lisesi - Bayramali Türkmen/Türk Lisesi - Könfurgenç Türkmen/Türk Lisesi - Nebitdağ Türkmen/Türk Lisesi - Türkmenbaşı Türkmen Türk Lisesi - Aşkabat Ekonomi Lisesi - Aşkabat Teknik Lise - Uluslararası Türkmen/Türk Üniversitesi.

Başkurdistan:

Cumhuriyet Başkurt/Türk Lisesi (Ufa) - Sterlitamak Başkurt/Türk Lisesi - Neftekamsk Başkurt/Türk Lisesi.

Tataristan:

Uluslararası Ertuğrulgazi Tatar/Türk Lisesi (Kazan) - Elmet Tatar/Türk Lisesi - Kazan Tatar/Türk Ekonomi Lisesi - Abdullah Tukay Tatar/Türk Lisesi (Tübenkama) -Yarçallı Tatar/Türk Lisesi - Mustafa Öncel Tatar/Türk Şarkiyat Lisesi (Bükülme).

Moğolistan:

Moğol/Türk Fen Lisesi (Ulan Batur) - Moğol Türk Fen Lisesi (Darhan) - Moğol Türk Fen Lisesi (Bayan Ölgiy) - Moğol Türk İnşaat Teknik Yüksek Okulu (Ulan Batur).

Pakistan:

Pak/Türk Koleji (İslamabad 2 yıllık yüksek okul) - Pak/Türk Lisesi (İslamabad - High School) - Pak/Türk İlkokulu (İslâmabad) - Pak/Türk İlkokulu (Karaçi). Ayrıca iki öğrenci yurdu.

Bangladeş:

Bangladeş/Türkiye Uluslararası Ümit Türk Koleji (Londra Üniversitesi ile irtibatlı).

Yurt İçinde Madalya Alanlar

Gülen okullarında madalya zengini öğrenciler, daha çok İzmir Yamanlar, İstanbul Fatih ve Ankara Samanyolu kolejlerinden çıkıyor. Bu öğrencilerin başarıları sadece ülkemizle sınırlı kalmayıp, uluslararası nitelik kazanıyor. Bu okulların madalya başarıları kısaca şöyle:

İzmir Özel Yamanlar Lisesi

 • 1992 yılında, Finlandiya'da düzenlenen 23.Uluslararası Fizik Olimpiyatları'nda Salih Adem dünya üçüncüsü.
 • 1993 yılında, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 24.Uluslararası Fizik Olimpiyatları'nda Salih Adem, dünya birincisi.
 • 1994 yılında, Hong Kong'ta düzenlenen 35. Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda Bayram Yenikaya dünya üçüncüsü.
 • 1995 yılında, Kanada'da düzenlenen 36. Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda Bayram Yenikaya, dünya ikincisi.
 • 1995 yılında, Avustralya'da düzenlenen 26. Fizik Olimpiyatları'nda Salih Adem dünya birincisi; Fatih Memiş, dünya ikincisi.
 • 1995 yılında, Çin'de düzenlenen 27. Uluslararası Kimya Olimpiyatları'nda Salih Özçubukçu, dünya üçüncüsü.
 • 1996 yılında, 37. Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda Ali Ekber Gürel, dünya ikincisi.

Yamanlar Lisesi, son beş yılda uluslararası düzeyde 22, ulusal düzeyde 89 altın, gümüş ve bronz madalya kazanarak ülkemizde en çok madalya alan okul ünvanına erişti. Bu süper okul başta Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere, TÜBİTAK ve çeşitli kuruluşlardan 500'ün üzerinde takdir belgesi aldı.

İstanbul Özel Fatih Erkek Fen Lisesi

Gülen okullarının en başarılı olanlarından biri de İstanbul'daki Fatih Koleji. Bu okulda da şampiyon öğrenciler eğitim görüyor. İşte bunlardan birkaç örnek:

 • Rusya-St.Petersburg'da düzenlenen 6. Uluslararası Çevre Proje Yarışması birincileri: Halim Nalbant, İbrahim Eryazıcı, Furkan Yumak.
 • Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Dünya Biyoloji Olimpiyatı'nda Ramazan Karaduman ve Murat Köse, dünya üçüncüsü.
 • TÜBİTAK Liselerarası Araştırma Proje Yarışması'nda İbrahim Eryazıcı'ya sağlık birincilik ödülü ve kimya teşvik ödülü. Bilal Kaya'ya ise, biyoloji teşvik ödülü.
 • 1995-96 öğretim yılında Fatih Koleji'nden 23 öğrenci TÜBİTAK Türkiye ve Marmara Bölgesi Olimpiyatları'nda birincilik ve üçüncülüğe kadar dereceler elde ettiler.

Samanyolu Anadolu Lisesi

Ankara'da eğitim hizmeti veren süper Gülen okullarından birisi de Ankara Özel Samanyolu Lisesi. Bu okulun, madalya başarı grafiği ise şöyle:

 • 1993 Dünya Matematik Olimpiyatları'nda Tamer Kahveci dünya ikincisi; Murat Atlamaz dünya üçüncüsü.
 • 1994 Dünya Matematik Olimpiyatları'nda Murat Atlamaz, dünya üçüncüsü, Rıza Ertuğrul dünya üçüncüsü.
 • 1995 Dünya Fizik Olimpiyatları'nda M. Fatih Yanık dünya üçüncüsü; Mecit Yaman mansiyon.
 • 1996 Dünya Bilgisayar Olimpiyatları'nda Aziz Çağatay Kurt dünya üçüncüsü.

Samanyolu Koleji

Samanyolu Koleji öğrencilerinin, 1993-1996 yılları arasında kazandıkları ulusal madalyalar ise şöyle sıralanıyor: 1994'de TC TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları'nda, Matematik dalında bir altın, iki gümüş madalya; Fizik dalında bir altın, bir gümüş, bir bronz madalya; Bilgisayar dalında bir gümüş madalya. 1994 yılında, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları'nda Fizik dalında bir gümüş, dört bronz madalya. 1995 yılındaki olimpiyatlarda ise bir gümüş, dört bronz madalya. 1996'da da ortaokullar arası matematik yarışmasında ikinci sınıf öğrencisi Türkiye birincisi/altın madalya.

Madalya Yarışında Yeni Rakipler

Türkiye'ye yayılmış madalyalı Gülen Okulları, yurt dışında açılacak eğitim kurumları için de referans oluşturmuştu. 1991'den itibaren açılmaya başlayan bu okullar, kısa sürede madalya yarışına girdi. Bu yarış, mutlu sona ulaştı.

Kırgızistan

1994'ten bu yana yapılan bilim olimpiyatlarına Kırgız Türk Liselerinin öğrencileri de katılıyor. Rusya, Bulgaristan, Arjantin, Hindistan, Ukrayna ve Türkiye'de gerçekleştirilen Dünya Biyoloji, Matematik, Kimya ve Çevre Olimpiyatları'nda Kırgızistan öğrencileri ilk dereceleri elde etti.

 • 1995 yılında Erzurum'da yapılan 'Nobel'e Doğru Dünya Biyoloji Olimpiyatları'nda birincilik ve ikincilik elde edildi.
 • Rusya'daki bir TV firmasının resim yarışmasında birincilik yakalandı.
 • 1995-1996 Respublika Olimpiyatları'nda 10 birincilik, 6 ikincilik, 2 üçüncülük ve bir de dördüncülük elde edildi.
 • 1996-1997 Respublika Olimpiyatları'nda 10 birincilik, 8 ikincilik, 12 üçüncülük kazanıldı.

Türkmenistan

Türkmenistan'daki Türkmen/Türk Okulları da Uluslararası Proje yarışmalarında şu dereceleri aldılar:

 • 1994 yılında İstanbul'da 1 dünya ikinciliği, 1 dünya üçüncülüğü ve bir de jüri özel ödülü.
 • 1995 yılında İstanbul'da 1 dünya üçüncülüğü, 1 jüri özel ödülü.
 • 1995 yılında Erzurum'da 1 dünya birinciliği, 1 dünya ikinciliği.
 • 1995 yılında Tayland'da 1 jüri özel ödülü.
 • 1996 yılında İstanbul'da 2 teorik dünya ikinciliği, 2 teorik dünya üçüncülüğü, 3 pratik dünya ikinciliği ve bir de toplam dünya üçüncülüğü.
 • 1996 yılında Ukrayna'da 1 biyoloji dünya birinciliği, 1 biyoloji dünya ikinciliği.
 • 1996 yılında Ankara'da matematik dünya üçüncülüğü.
 • 1997 yılında İzmir'de matematik dalında 1 gümüş ve 1 bronz madalya.
 • 1997 yılında Konya'da matematik dalında dünya ikinciliği.
 • 1997 yılında Eskişehir'de kimya dalında 2 gümüş madalya.
 • 1997 yılında Aşkabat'ta biyoloji dalında 1 altın, 2 gümüş madalya.
 • 1997 yılında İstanbul'da 1 gümüş; 1 bronz madalya.

Gürcistan

Özel Demirel Koleji ile R. Şahin Dostluk Koleji öğrencileri de ülke içinde ve dışında çeşitli ödüller kazandılar. Bunların listesi ise şöyle:

Özel Demirel Koleji:

 • Eskişehir'de düzenlenen I. Avrasya Kimya Olimpiyatları'nda 1 bronz madalya.
 • Kocaeli'de düzenlenen I. Uluslararası Matematik Proje Yarışmasında 1 altın, 2 gümüş madalya.
 • Konya'da düzenlenen II. Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda ise, 1 altın ve 2 bronz madalya. Bu okulun öğrencileri, Ankara'da düzenlenen matematik yarışmasında mansiyon, İstanbul'da düzenlenen çevre konulu yarışmada üçüncülük ve mansiyon, Gürcistan'da iki yıl üst üste düzenlenen matematik yarışmasında da 1 birincilik, 4 üçüncülük ve bir de mansiyon dereceleri elde ettiler.

Özel Batum R. Şahin Koleji:

 • Gürcistan'da düzenlenen matematik yarışmalarında 2 ikincilik, 2 üçüncülük ve 1 mansiyon.
 • Batum'da düzenlenen matematik yarışmalarında 1 birincilik, bir de ikincilik. Bu okulun öğrencileri, bir yıl boyunca 6-11. sınıflar arası matematik 'President' ve 'Vice President' ünvânı aldılar.

Kazakistan

Kazak/Türk Liseleri'nde okuyan öğrencilerin uluslararası bilim olimpiyatları ve yarışmalarında aldıkları dereceler ise şöyle:

 • 1994 yılında Bulgaristan-Varna Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı: 3 gümüş, 1 bronz madalya. Takım hâlinde dünya dördüncüsü olunmuştur.
 • 1995 yılında Tayland-Bangkok Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı: 2 bronz madalya.
 • 1996 yılında Ukrayna-Kırım Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı: 2 altın, 1 bronz madalya. Takım hâlinde dünya ikincisi olunmuştur.
 • 1995 yılında Erzurum'da Orta Asya ülkeleri Uluslararası Biyoloji yarışması: 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya. Takım hâlinde ikinci olunmuştur.
 • 1996 yılında Ankara'da Uluslararası Matematik yarışması: 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya ile 1 mansiyon. Takım hâlinde ikinci olunmuştur.
 • 1997 yılında İstanbul'da Orta Asya ülkeleri Uluslararası Biyoloji yarışması: 2 altın, 2 gümüş madalya.
 • 1997 yılında Bursa'da düzenlenen Avrasya Fizik Yarışması: 4 gümüş madalya.
 • 1997 yılında Kanada Dünya Fizik Olimpiyatı: 1 mansiyon.
 • 1997 yılında Konya II. Avrasya Matematik Yarışması: 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalya.
 • Arjantin Matematik Dünya Olimpiyatı: 1 bronz madalya, 1 mansiyon.
 • Eskişehir'de düzenlenen I. Avrasya Kimya Yarışması: 1 gümüş madalya.
 • Türkmenistan'da düzenlenen III. Avrasya Biyoloji Yarışması: 1 mansiyon.