İnsanın en yüce vasfı

İnsanların en yüce yanları, Allah ile irtibatlarında ve ihlâslarında; en zayıf yanları da, Allah ile irtibatlarının zayıf olmasında ve ihlâssızlıklarında aranmalıdır...