Sigorta

Vatandaşların kaza, felâket, âfet ve yoksulluk zamanlarında devlete müracaat edip, yardım talebinde bulunması mânâsında devlet sigortası ile, çeşitli iş kollarına mensup işçi ve memurlardan birinin uğradığı felâkete karşı maddî yardımda bulunma, bu olmadığı zaman, yatırdıkları aidatı geri alma şeklinde uygulanan üyelik sigortası, ittifakla caizdir. Fakat, sermaye sahibi kişi veya kuruluşların hayat, yangın, kaza, hırsızlık vb. sigortası adıyla, aylık veya yıllık primler alarak yaptıkları, sigorta şartları tahakkuk etmediği takdirde yatırılan primlerin sahiplerine iade edilmediği ücretli sigorta çeşidine günümüzde bazı fukaha caizdir dese de;

1. Kumar olması,

2. Meçhul unsurlar ihtiva etmesi,

3. Bir yönüyle sarf muamelesi olması; ve

4. Müslümanların teslim ve tevekkül konusundaki inançlarını zedeleyici hususlarla mâlul bulunmasından dolayı diğer bazılarına göre caiz görülmemiştir.

Asr‑ı Saadet’te bu uygulamayı devlet, tebasından tek kuruş prim almadan yapıyordu. Bugün böyle bir uygulamanın olmaması, temelde İslâmî değer ve kaidelerle çatışan ücretli sigorta türüne cevaz vermeyi gerektirmez. Bununla birlikte, İslâmî değer ve kaideler çerçevesinde yapılacak bir sigorta işlemine de kimse bir şey diyemez. Değişen içtimaî ve iktisadî yapılanmalar karşısında İslâmî esaslara uygun müesseselerin boy atıp gelişme imkânı bulabileceği günümüzde inşâallah dinine bağlı sermayedarlar çıkar ve her yanı ile İslâm’a uygun bir sigorta şirketi kurarak, Müslümanların bu ihtiyaçlarını da karşılarlar.