İstikamet Çizgisi

Bir asra yaklaşan çilekeş bir ömrün karihasından çıkan kitap farklı tarihlerde yapılan sohbetlerin derlemesinden oluşsa da aslında birkaç temel konu üzerinde duruyor: Allah’a kulluk, tahkiki iman, İslam’ın doğru anlaşılması ve yaşanması, mü’minin sahip olması gereken nitelikler, mefkûre muhacirlerinin yürüdüğü yolun özellikleri.

İslam’ın temel kavramları olan iman, istikamet ve adalet düşüncesi üzerine örgülenen “İstikamet Çizgisi”, güçlü irade isteyen dört amelin açıklamasıyla sona eriyor: öfke anında affetmek, darlık zamanında cömertlik, günahla baş başa kaldığında iffetli olmak ve zor zamanda hakkı söylemek.

İnsan Sevgisi

İnsan Sevgisi

Soru: Bir mü’min, çevresiyle sevgi, saygı ve hürmet esaslarına dayalı münasebetler geliştirebilme ufkunu nasıl yakalayabilir? Cevap: Sevgi, varlığ...

Üslûba Kurban Edilen Hakikatler (2)

Hakkın Hatırını Bütün Hatırların Üzerinde Tutma Özellikle Peygamber davasının temsilcilerinin, muhataplarında tesirli olabilmeleri için mutlaka hâ...
Üslûba Kurban Edilen Hakikatler

Üslûba Kurban Edilen Hakikatler

Soru: Sohbetlerde sık sık “usûlün, üsluba kurban edilmemesi” üzerinde duruluyor. Bu konuyu açar mısınız? Cevap: Temel, esas mânâlarına gelen “asıl...
Arşın Altında Gölgelenecek Yedi Zümre

Arşın Altında Gölgelenecek Yedi Zümre

Soru: Bir hadis-i şerifte hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde arşın altında gölgelenecek yedi zümreden bahsediliyor. Bunların ortak özellik...
Kullukta Derinleşme

Kullukta Derinleşme

Soru: Allah’a kullukta kemale ulaşma adına mü’minin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Cevap: Bir taraftan Cenâb-ı Hakk’a yönelme ve kullukt...
Rol Model Olarak Sahabe

Rol Model Olarak Sahabe

Soru: Eğitimde ihtiyaç duyulan en önemli hususlardan birinin, muhataplara gösterilecek “rol modeller” olması göz önünde bulundurulacak olursa, saha...
Biat Kültürü

Biat Kültürü

Soru: Meselenin mahiyetini bilmeyen bazı kimseler Hizmet hareketine gönül vermiş insanları “akıllarını birilerine ipotek etmekle” ve “kayıtsız şart...
İman ve Ümidin Kazandırdıkları

İman ve Ümidin Kazandırdıkları

Soru: Son yıllarda yaşanan bir kısım amansız ve insafsız hâdiseler, inanan gönüllerin geleceği karanlık görmelerine ve ümitsizliğe düşmelerine sebe...
Vesâyetten Kurtulma ve Gerçek Hürriyet

Vesâyetten Kurtulma ve Gerçek Hürriyet

Soru: “Kulluktan daha yüksek bir paye ve mansıp yoktur. Eğer varsa o da yine kulluğun bir buudu olan hürriyettir.” sözünü nasıl anlamalıyız? Herkes...
Sulhta Hayır Vardır

Sulhta Hayır Vardır

Soru: Günümüzde aileden toplumun farklı katmanlarına kadar çeşitli düzeylerde çatışmaların varlığını sürdürmesinde, Kur’an’da geçen “Muslihûn”un (a...
Eleştiri ve Tenkitte Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Eleştiri ve Tenkitte Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Soru: Eleştiri yapan ve kendisine eleştiri yöneltilen kimseler nelere dikkat etmelidir? Dinde çok önem verilen insaflı ve hakperest olmanın önündek...
Uhrevî Hüsrana Düşmemenin ve Aldanmamanın Yolu

Uhrevî Hüsrana Düşmemenin ve Aldanmamanın Yolu

Soru: Kehf Sûresi’nde, “De ki: Size işledikleri ameller bakımından ahirette en büyük kayba uğrayanların kimler olduklarını bildirelim mi? Onlar o k...
Telif Hakkı © 2023 Fethullah Gülen Web Sitesi. Blue Dome Press. Bu sitedeki materyallerin her hakkı mahfuzdur.
fgulen.com, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî sitesidir.