Sen

Bakıp Sen’i gören âşık,
Başka cemâli neylesin?
Dostluğuna eren sâdık,
Başka visâli neylesin?

Kulaklar duymuşsa sesin,
Duyar mı ağyâr nefesin!
Gönüllere Sultan Sen’sin,
Gayri âmâli neylesin?

Ağızlara şerbet-şeker,
Her gönülde adın eser;
Sevgini tatmışsa eğer,
Kaymağı-balı neylesin?

Bir ruh Sen’i sevmiş ise,
Visâline ermiş ise,
Harîmine girmiş ise,
Mâl u menâli neylesin?

Fakirler lûtfunla ganî,
Âcizlerin tek güveni;
Şevk ile ananlar Sen’i,
Derd ü melâli neylesin?