Yazdır

İnterStar Televizyonu'nun 18 Haziran 1998 Tarihinde "Gece Hattı" Haber Programında 16 Haziran 1998'de Yayımlanan Yüksek Askeri Şura Kararlarınca Ordudan Atılan Subaylara İlişkin İddiaların Mahkeme Tarafından Tekzibi

Yazar: fgulen.com Tarih: . Kategori Mahkeme Kararları

Oy:  / 6
En KötüEn İyi 
T.C. ANKARA 2. SULH CEZA MAHKEMESİ
TEKZİP NO1998/17
Karar Tarihi3.7.1998
HakimHayrullah Özdemir-22545
KatipGülşen Göven-8821
TalepçiFethullah Gülen
VekilleriAv. Orhan Erdemli ve Av. Hasan Günaydın/Millet Cd. Çakırağa Cami Sk. No. 12/10 Aksaray/İstanbul
Karşı TarafStar Televizyon Hizmetleri A.Ş./Mehmet Akif Mh. İnönü cd. Star Sk. No: 2 İkitelli/İstanbul
VekilleriAv. N. Enis Kınay-Av. Şehnaz Yüzer/İst. Barosunda
TalepTekzip
Talep Tarihi26.6.1998

Tekzip isteyen vekilinin İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi kanalı ile göndermiş olduğu 1.7.1998 tarihli dilekçesi incelendi:

Gereği Düşünüldü

Tekzip talebinde bulunan vekillerinin İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 26.6.1998 havale tarihi ile gönderilen ve 1.7.1998 tarihinde mahkememize gelen dilekçesi ile, İnterStar Televizyonu'nun 18.6.1998 tarihli 'Gece Hattı' isimli Hakan Aygün tarafından hazırlanıp sunulan haber programında talepçi Fethullah Gülen aleyhinde ağır ve gerçek dışı iddialarda bulunulduğunu, bu haksız ve mesnetsiz iddialarla 16.6.1998 tarihli Yüksek Askeri Şura kararları ile 61 subay, 101 astsubay toplam 162 kişinin ordudan ihracı haberinin verilişi sırasında hiçbir bilgi ve belgeye dayanılmadan talepçi hakkında kamuoyunda kuşku uyandırıcı, halkın husumetine mağruz bırakıcı, gerçek dışı suç isnatlarını da içeren ifadelere yer verildiğini belirterek, 3984 sayılı Yasa'nın 28. Maddesi gereğince dilekçe ekinde gönderilen cevap ve düzeltme metninin aynı program içinde aynı saatte anlaşılır biçimde okunması suretiyle yayınına karar verilmesini talep etmiştir.

Dilekçe ekinde gönderilen yayın bandı bilir kişi marifetiyle çözdürülmüş, dosyaya ibraz edilen band çözüm metni ile kaset içeriğinin aynı olduğu ve talebin süresinde yapıldığı anlaşılmış, ayrıca dilekçe ekindeki tekzip metninin incelenmesinden de 5. paragrafının cevap hakkı doğurur nitelikte olduğu, son paragrafının ise talepçinin kendisini geniş kitlelere tanıtma amacına yönelik ifadeler taşıdığı, anlaşılmış, yapılan yayının bilgi ve belgeye dayanmadığı, bu sebeple de tekzip metninin başlığı ve ilk 4 paragrafının yayınlanmasına, karar vermek gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Hüküm

Yukarıda belirtilen gerekçeye binaen; talebin kısmen kabulüne, dilekçe ekindeki tekzip metninin başlığı ile ilk dört paragrafının 3984 S.Y.'nın 28. Maddesi gereği aynı program içinde aynı saatte anlaşılır biçimde okunması suretiyle yayınına,

Talep tarihindeki avukatlık asgari ücret tarifesine göre talepçi vekilleri için hükmolunan 7 milyon lira avukatlık ücretinin davalıdan tahsiline,

Bu dava nedeniyle yapılan bilirkişi ücreti karşılığı 10 milyon lira yargılama giderinin davalıdan tahsiline,

Kararın birer nüshasının taraflara tebliğine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda itirazı kabul olmak üzere karar verildi.

3.7.1998
Hakim - 2545