Yazdır

İnterStar Televizyonu'nun 18 Haziran 1998 Günkü Yayınından Dolayı "Gece Hattı" Haber Programı'nın Tazminat Ödemeye Mahkum Olması Üzerine İnterStar Televizyonu'nun İtirazının Reddedilmesi

Yazar: fgulen.com Tarih: . Kategori Mahkeme Kararları

Oy:  / 8
En KötüEn İyi 

T.C. ANKARA 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

1998/267 D. İŞL.
Hakim: Ertüzün Güner - 17326
Katip: Alime Aydın - 5710

Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 3.7.1998 tarih 1998/17 tekzip sayılı kararına Star Televizyon A.Ş. vekili Av. Süheyla Şen itirazda bulunmuş olup dilekçe nöbetçi bulunan mahkememize gönderilmiş olup, dosya celp edilerek C. Savcısı'nın konuya ilişkin yazılı görüşleri alınıp incelendi.

Gereği Düşünüldü:

Tekzip talep eden Fethullah Gülen vekilleri Av. Orhan Erdemli ve Av. Hasan Günaydın 2.6.1998 havale tarihli dilekçeleri ile İnterStar Televizyonu'nda 18.6.1998 tarihinde yayınlanan Gece Hattı programında müvekkillerinin kişilik haklarına tecavüz olduğundan bahisle tekzip metninin yayınlanmasını talep ettiği ve Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi 9.7.1998 tarih ve 1998/17 sayılı kararı ile talebin kısmen kabulü ile dilekçe ekindeki tekzip metninin başlığı ile ilk 4 paragrafının 3484 sayılı yasanın 28 maddesi gereğince aynı program içinde aynı saatte anlaşılır biçimde okunması suretiyle yayınlanmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

Gerek kararın tetkikinden gerekse bant çözümünün incelenmesinde Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nce verilen kararın usul ve yasalara uygun olduğu anlaşıldığından itiraz eden Star Televizyonu Hizmetleri Anonim Şirketi vekili Av. Süheyla Şen'in itirazının reddine.

Karardan bir suretinin mahalli mahkemece taraflara tebliğine,

Gereği için dosyanın mahalli mahkemesine iadesine,

Dosya üzerinde talebe uygun olarak karar verildi.

22.7.1998