Yazdır

Aydınlık Dergisi'nde 6 Eylül 1998 Tarihinde Yayınlanan Adnan Akfırat İmzalı "Genel Kurmay'ın Yeni Dönem Hedefi Fethullah'ı Bitirmek" Başlıklı Yazıya Tekzip Kararı

Yazar: fgulen.com Tarih: . Kategori Mahkeme Kararları

Oy:  / 6
En KötüEn İyi 
T.C. BEYOĞLU 1. SULH CEZA MAHKEMESİ
ESAS MÜTEFERRİK1998/361
KARAR MÜTEFERRİK1998/350
HakimBurhan Karaloğlu-25696
Yz. İşl. Md.Nurhayat Dalgıç
DavacıFethullah Gülen
VekilleriAv. Orhan Erdemli ve Av. Hasan Günaydın
Millet Caddesi Çakırağa Cami Sokak No: 12/10 Aksaray/İstanbul
Karşı TarafMetin Aktaş, Aydınlık Dergisi Sorumlu Müdürü
İstiklal Caddesi Deva Çıkmazı No: 7/7 Beyoğlu/İstanbul

Tekzip isteyen Fethullah Gülen vekili Av. Orhan Erdemli - Av. Hasan Günaydın 6.10.1998 havale tarihli dilekçesi ile mahkememize müracaat ederek 6 Eylül 1998 tarihli haftalık Aydınlık Dergisi'nin kapak sayısında 'Fethullah Gülen'in resmi de yayınlanmak suretiyle büyük punto harflerle, 'Genel Kurmay'ın yeni dönem hedefi Fethullah'ı bitirmek, 4. sayfada yayınlanan Adnan Akfırat imzalı ve 'Genel Kurmay'ın yeni dönem hedefi Fethullah'ı bitirmek, başlıklı yazısında ve derginin 5. ve 6. sayfalarında 'isim isim Fethullah'ın beyin takımı' başlıklı ve Uğur Yıldırım imzalı yazılarda gerçeğe aykırı ve kişinin şeref ve haysiyetine ağır bir şekilde dokunan bir yayın meydana getirildiğinden bahisle düzeltme istemi üzerine C. Savcısı'nın mütalaası alınarak dilekçe ve ekleri incelendi.

Gereği Düşünüldü

6 Eylül 1998 tarihli haftalık Aydınlık Dergisi'nin kapak sayfasında Fethullah Gülen'in resmide yayınlanmak suretiyle büyük punto harflerle Genel Kurmay'ın yeni dönem hedefi Fethullah'ı bitirmek başlıklı yazı ve bu yazının altında yer alan ifadeler, yine 6. sayfada yayınlanan Adnan Akfırat imzalı ve 'Genelkurmay'ın yeni dönem hedefi Fethullah'ı bitirmek' başlıklı yazısında ve derginin 5. ve 6. sayfalarında 'İsim isim Fethullah'ın beyin takımı başlıklı ve Uğur yıldırım imzalı yazılarda yer alan haberlerin kişinin şeref ve haysiyetine dokunan mahiyette yayınlandığı, yanının düzeltilmesi için Aydınlık Gazetesi'ne İstanbul 9. Noterliği vasıtası ile tekzip metni gönderildiği yazının birlikte sakin işçisi Arif Yılmaz'ı 15.9.1998 tarihinde tebliğ edildiği, halde cevap ve düzeltme yazısının yayınlanmadığı 6 Eylül 1998 tarihli haftalık Aydınlık Dergisi'nin kapak sayfasında Fethullah Gülen'in resmide yayınlanarak büyük punto harflerle 'Genelkurmay'ın yeni dönem hedefi Fethullah'ı bitirmek başlıklı yazı ve bu yazının altında yer alan ifadeler, yine 4. sayfada yayınlanan Adnan Akfırat imzalı ve

'Genelkurmay'ın yeni dönem hedefi Fethullah'ı bitirmek' başlıklı yazısında ve derginin 5. ve 6. sayfalarında isim isim Fethullah'ın beyin takımı' başlıklı ve Uğur Yıldırım imzalı yazılarda yer alan bu haberlerin kişilik haklarına hakaret eder mahiyette yayınlandığı anlaşıldığından,

Tekzip yazısının tebliğ tarihinden itibaren iki gün içinde yayınlanacak 'aydınlık Gazetesi'nin aynı nahife ve sütunda okunmaya güçleştirmeyecek şekilde aynı büyüklükte ve aynı karakterdeki harflerle Basın Kanunu'nun 19 ve ilgili maddeleri gereğince yayınlanmasına,

Kararın taraflara tebliğine,

Tekzip metninin karar ile birlikte Aydınlık Gazetesi'ne gönderilmesine,

Evrak üzerinde 4 gün içerisinde itirazı kabil olmak üzere karar verildi.

6.10.1998
Hakim-25696