Yazdır

Aydınlık Dergisi'nde 15 Şubat 1998 Tarihinde Hikmet Çiçek İmzalı "Fethullah, Çiller ile Kara Para Aklıyor" Başlıklı Yazıya Tazminat Kararı

Yazar: fgulen.com Tarih: . Kategori Mahkeme Kararları

Oy:  / 7
En KötüEn İyi 
T.C. BEYOĞLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas No1998/213
Karar No1999/91
HakimMustafa Tamav - 20820
KatipSeray Yağmur
DavacıFethullah Gülen
VekilleriAv. Orhan Erdemli ve Av. Hasan Günaydın /Vatan Cad. Öztan Sk. No: 30/2 34250 Fatih/İstanbul
Davalılar1- Aydınlık Haftalık Haber-Yorum Dergisi/İstiklal Cad. Deva Çıkmaz Sok. No: 7/7 Beyoğlu/İstanbul
2- E. Dilek Oğuz (Aynı adreste)
3- Hikmet Çiçek (Aynı adreste)
DavaTazminat
Dava Tarihi4.5.1998
Karar Tarihi3.3.1999

Dava:

Davacı vekili mahkeme vermiş olduğu dilekçesi ile, müvekkili Fethullah Gülen hakkında, gerçek dışı ve tahkir edici ..... ileri sürerek, kişilik haklarına hukuka aykırı biçimde yapılan tecavüz sebebi ile, güvenliğini manevi zarara uğratan davalılardan 1.000.000.000 TL. manevi tazminatın müştereken ve müteselsilsen dava tarihi itibarı ile kanuni faizi ile birlikte tahsiline, karar özerinin tam olarak yayına karar verilmesini talep etmiştir.

Cevap:

Davalılar adına çıkartılan meşruhatlı davetiyelerin tebliğine rağmen duruşmalara gelmedikleri ve herhangi bir beyanda da bulunmadıkları görülmüştür.

Deliller Ve Gerekçe:

Dava M.K.'nun 24,21/9 ve B.K.'nun 49. Maddelerine dayanak kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat talebinden ibarettir.

Duruşmaya gelen davacı vekili dilekçesini tekrar etmiş, davalılar cevap vermişler ve duruşmaya da gelmemişlerdir.

Haberin yer aldığı 16.2.1998 tarihli Aydınlık Dergisi dosyaya konulmuştur. Bu derginin sahibi davalı şirket olup, davalı E. Dilek Oğuz'da Sorumlu Yazı İşleri Müdürüdür. Davalı Hikmet Çiçek ise söz konusu yazıyı yazan gazetecidir. Derginin 1, 4, 5, 6, 7 ve 8. sayfalarında yer alan resim ve yazının incelenmesinde görüleceği gibi, davacı Amerikan dolarları ile örtünmüş bir kişi gibi gösterilmekte, Fethullah, Çiller ile kara para aklıyor, Fethullah Hoca, Çiller'in kara para aklama işinde gizli ortağı, Fethullah Hocacıların CIA'n bölgemizdeki en önemli sivil toplum kuruluşu olduğu, Papa ile buluşmasını CIA'nın organize ettiği, FBI ve MOSSAD'ın parayan örgütü ADL ve MOON tarikatının bu görüşmeyi kotardığı, yazılarak açıktan davacının kişilik haklarına saldırılmaktadır. Bu saldırıyı haklı bulmak, basının haber verme özgürlüğü kapsamında kabul etmek mümkün değildir. Tarafların mali ve içtimai durumları tecavüzü, şekli ve niteliği nazara alınarak davacı için 750.000.000 TL. manevi tazminatın takdir ve tahsiline karar verilmesi şeklinde aşağıdaki hükmün tesisi uygun bulunmuştur.

Hüküm:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1. Davanın kısmen kabulü ile, 750.000.000 TL. manevi tazminatın 15.2.1998 tarihinde itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

2. Karar kesinleştiğinde karar özetinin davalılara ait gazetede ve tirajı yüz binin üzerinde olan ve ülke çapında baskı yapan bir gazetede hüküm özetinin yayınlanmasına,

3. 27.000.000 TL. ila harcından peşin alınan 9.000.000 TL. harcın indirilmesiyle geriye kalan 18.000.000 Tl. harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, hazineye gelir kaydına,

4. 13.924.000 TL. mahkeme masrafının red ve kabul oranı göz önüne alınarak takdiren 10.443.000 Tl.'nın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, geri kalan mahkeme masrafının davacı üzerine bırakılmasına,

5. Davacı vekili yararına avukatlık ücreti tarifesi gereğince takdiren 54.000.000 TL. vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı

03.03.1999
Hakim-20820