Yazdır

Hoşgörü ve Uzlaşma Aksiyonu Siyasal-İdeolojik Bir Örgütlenme midir?

Yazar: İ. Adil Sönmez Tarih: . Kategori Fethullah Gülen Gerçeği

Oy:  / 6
En KötüEn İyi 

Hoşgörü ve İdeoloji

Gerek yukarıda görüşler açıklayan bilim adamı, yazar ve toplumun değişik kesimlerine mensup şahsiyetler gerekse yargı kararları, ortada böyle bir örgütlenmenin olmadığını, Fethullah Gülenin belirli değerler temeli üzerinde toplumsal barışın sağlanması ve ülkemizin diğer sorunlarının çözümü için bir diyalog ve uzlaşma zeminin oluşması yolunda gayret gösterdiğini söylemektedirler.

Siyasal Bir Örgütlenme mi?

İncelememizin başından itibaren bu konudaki iddia ve mahkeme kararlarına yer vermiş bulunmaktayız.

Gerek yukarıda görüşler açıklayan bilim adamı, yazar ve toplumun değişik kesimlerine mensup şahsiyetler gerekse yargı kararları, ortada böyle bir örgütlenmenin olmadığını, Fethullah Gülenin belirli değerler temeli üzerinde toplumsal barışın sağlanması ve ülkemizin diğer sorunlarının çözümü için bir diyalog ve uzlaşma zeminin oluşması yolunda gayret gösterdiğini söylemektedirler. Kamuoyundaki bu yaygın kanıya karşılık, onun hoşgörü gayretlerinin, demokrasi ve cumhuriyet yanlısı görüş ve tutumlarının göstermelik olduğu, gerçekte Türkiye Cumhuriyetinin Temel niteliklerini değiştirerek yerine teokratik bir devlet kurmak için illegal bir örgütlenmeye gittiği, iddia edilmektedir.

Bu iddiaların doğru olmadığına ilişkin mahkeme kararlarını incelememizin önceki bölümlerinde nakletmiş idik. Ancak özellikle son zamanlarda bu iddialar, istihbarat raporu olduğu söylenerek yapılan bazı yayınlarda tekrarlanmaya başlanmıştır. Bu nedenle aşağıdaki bölümde söz konusu iddiaları yargı kararları ve diğer belgeler ışığında ayrıca ele alınacaktır.