Yazdır

Ulusal Uzlaşma Etkinlikleri Hakkında İddialara Cevap

Yazar: İ. Adil Sönmez Tarih: . Kategori Fethullah Gülen Gerçeği

Oy:  / 6
En KötüEn İyi 

Avukatlarından

Hoşgörü ve ulusal uzlaşma etkinlikleri konusunda kamuoyunun değişik kesimlerince seslendirilen bu olumlu eleştirilere karşılık, bazı radikal olarak bilinen bazı basın organları ve kişilerce bu vesileyle çeşitli iddialar ileri sürmüşlerdir.

Bu iddialara karşılık Fethullah Gülen'in avukatları şu basın açıklamasını yapmışlardır:

İddialara Cevap

Bu iddialara karşılık Fethullah Gülen'in avukatları şu basın açıklamasını yapmışlardır:

'Bilindiği üzere dünyamızda siyasi ya da ekonomik nedenlerle veya ırk-din farklılığı dolayısıyla meydana gelen çatışmalar çocuk-yaşlı, kadın-erkek demeden sayısız insan hayatına mal olmakta ve bir daha telafisi imkânsız kayıplar meydana getirmektedir. Nitekim dünyanın çeşitli yerlerinde nasıl insanlık dramlarının, felaketlerinin yaşandığını medyadan izlemiş ve halen izlemekteyiz. Bu tür vahşetlerin önlenmesi için insanlık aleminin verdiği çabalar da yine hepimizin malumudur. Ülkemizde ise yakın geçmişte yaşadığımız toplumsal cinnetin ne ölçüde kardeş kanının dökülmesine sebebiyet verdiği herkesin hafızasındadır. Bugün de halen devam eden terörün milletimize nelere mal olduğu hangi acılara yol açtığı ve milletçe uğradığımız kayıpların yol açtığı yaraların sarılması için ne gibi fedakârlıklara katlanıldığını bütün vatandaşlarımız yakinen hissetmekte, bilmektedir.

Ayrıca, memleketimizdeki siyasi, sosyo-ekonomik meselelerin toplumumuzda iç barışı nasıl tehdit edebileceği, ülkemizi istikrarsızlığa sürükleyebileceği kamuoyunun her gün tartıştığı konulardır. Aynı şekilde suçluluğun artması, intiharlardaki çoğalış bazı toplum kesimlerinde kolayca şiddete başvurma eğiliminin varlığı Türkiyemizde bazı bunalım ve buhranların varlığına işaret etmektedir. Bütün bu sorunlar ise başta TBMM olmak üzere devletin bütün yetkili organlarınca tartışılmakta ve bunlara çareler aranmaktadır. Ancak böylesine ciddi sıkıntıların giderilebilmesi için sadece resmi makamların uğraş vermesinin yeterli olmadığı, bunun yanında sivil toplum kuruluşlarının, ilim ve fikir adamlarının, hülasa sorumluluk bilincine sahip bütün vatandaşların bu sorunların çözümü için katkıda bulunmasının gereği aşikârdır. Her kuruluş ve vatandaşın en tabii bir hakkı ve görevi olan bu gayretlere, Fethullah Gülen de ilmi ve fikri çalışmalarıyla yardımda bulunmaktadır. Kendisi yukarıda değinilen sorunların temelinde her şeyden önce sevgi, hoşgörü uzlaşma ve diyalog eksikliğinin yattığı kanaatindedir.

İşte bu nedenle müvekkilimiz farklılıkları bir çatışma vesilesi değil, bir zenginlik olarak görerek, değişik düşünce ve inançların karşılıklı saygı esasına ve milletimizin-devletimizin bir ve bütünlüğünü asgari müşterek alarak herkesin birbiri ile diyalog kurduğu, uzlaşmaya vardığı bir hoşgörü ortamı yaratılması amacıyla, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın düzenlediği 'Ulusal Uzlaşma ve Teşvik Gecesi'ne katılmıştır. Bu gecede ise, devletimizin ve milletimizin birliğini temsil eden en yüksek makam sıfatı ile ve ülkemizde huzur ile iç barışın sağlanması ve pekişmesi için gösterdiği azimli çalışmalarıyla milletimiz nezdinde de müstesna bir yer edinen Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'e bir 'Ulusal Uzlaşma ve Şükran' plaketi verilmiştir. Milletimizin ortak değerleri çerçevesinde hoşgörü ve sevgi temeline dayalı, insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devletinin bütün kurum ve kurallarıyla ülkemizde daha da yerleşmesi amacına hizmet için Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'e Fethullah Gülen'in böyle bir plaketi bizzat vermesi ise bütün kamuoyunca takdir edilen sevindirici ve örnek teşkil edici bir hadise olmuştur.

Ulusal Uzlaşma ve Hoşgörü gibi halisane ve meşru bir gaye güden böylesine takdire şayan bir davranışın ise, eleştirinin de ötesinde çarpıtılarak bazı gerçek dışı iddialar eşliğinde karalanmaya çalışılması bazı meslek ahlâkı ilkeleri ile bağdaşmadığı gibi toplumun bu şekilde yanlış bilgilendirilmesi aynı zamanda ülkemizin ihtiyaç duyduğu hoşgörü ve uzlaşma ortamına kavuşmasına da sekte vurmaktadır. Bağrından Mevlanaları, Yunus Emreleri çıkarmış, farklı dini ve millî toplumları bir arada, barış içinde yaşatma tarihi mirasına sahip Türk milletinin, bu hoşgörü kültürünün çağın koşullarına uygun olarak yeniden canlandırılmasına ve böylece insanlık ailesinin barış içinde yaşaması amacına hizmeti şiar edinmiş bir şahsiyet olarak, hiçbir siyasi, ideolojik vb. nitelikteki oluşuma angaje olmayan ve Türkiye Cumhuriyeti'in Anayasası ile kanunlarına saygılı biçimde ilmi ve fikri bir faaliyet gösteren Fethullah Gülen'in bu tutumunu 'irtica' biçiminde vasıflandırmak bilgisizliğin ötesinde art niyetli kasti bir karalamadır.'