İki Çarpıtma Örneği

Başlık Sayısı
Başlık Yazar
Fethullah Gülen'in İslâmî Anlayışı ve Düşünce Çizgisi Davut Aydüz, Latif Erdoğan
Fethullah Gülen'e Yapılan İsnatların Ana Özelliği Davut Aydüz, Latif Erdoğan
Fethullah Gülen'in Faaliyetlerinin Türkiye'nin Bugünü ve Yarınındaki Yeri ve Niteliği Davut Aydüz, Latif Erdoğan
Yazar'ın Daha Başka Tutarsız İsnatları Davut Aydüz, Latif Erdoğan
Fethullah Gülen ve İslâmcılık Davut Aydüz, Latif Erdoğan