Yazdır

Nokta Dergisi'nin 26 Nisan-2 Mayıs 1998 Tarihli Nüshasında "Fethullah Gülen Laik, Demokratik Cumhuriyet Karşıtıdır" Başlığı İle Yayınlanan Yazıya Düzeltme Kararı

Yazar: fgulen.com Tarih: . Kategori Mahkeme Kararları

Oy:  / 8
En KötüEn İyi 
T.C. ŞİŞLİ 1. SULH CEZA MAHKEMESİ
Müteferrik No.1998/81
Karar No2000/88
HakimTülin Ergen - 25611
Yazı İşleri MüdSabriye Dede
Tekzip İsteyenFethullah Gülen
VekilleriAv. Orhan Erdemli ve Av. Hasan Günaydın Millet Cd. Çakırağa Cami Sk. No: 12/10 Aksaray
Karşı TarafNokta Basın A.Ş. Yazı İşleri Müdürü/Büyük dere Cd. Ali Kaya Sk. No. 8 80720 Levent-İst.
Tekzibi istenen yazıNokta Dergisi'nin 26 Nisan - 2 Mayıs 1998 tarihli nüshasında 16. sayfada 'Fethullah Gülen Laik, demokratik Cumhuriyet karşıtıdır' başlığı ile yayınlanan yazı

Tekzip isteyen vekili tarafından mahkememize verilen 19.6.1998 tarihli (havale tarihli) dilekçesi ile ekindeki noter marifetiyle tebliğ ettirilen tekzip ve düzeltme metninin hakimliğimize tevdi edilerek muhataba gönderilen cevap ve düzeltme metninin kanuni süresi içinde yayınlanmamış olması sebebi ile yayınlanması konusunda mahkememizden karar verilmesi talep edilmesi olmakla, evrak tetkik edildi.

Gereği Düşünüldü

Tekzip isteyen tarafından mahkemeye verilen belgelerin tetkikinde tekzip metninin kanunun öngörüldüğü yasal süre içinde İstanbul 9. Noterliği aracılığını ile 28.5.1998 tarihinde tebliğ edildiği, kanuni inceleme süresinin geçmesine rağmen düzeltme metninin yayınlanmadığı ve başvurunun şekli şartlarının bulunduğu anlaşılmakla esasa yönelik yapılan incelemede:

5680 sayılı yasanın 19/3 maddesinde öngörülen şekil şartları gerçekleşmiş olduğundan istemin şeklen kabulüne.

Karar ekinde alınan cevap ve düzeltme yazısının yasanın öngördüğü şekilde söz konusu haberin yer aldığı Nokta Dergisi'nin yayınlandığı yerlerdeki baskıların tüm nüshalarında metne hiçbir müdahale ve bir mütalaa beyan etmeksizin aynen ve tamamen cevaba sebebiyet veren yazının yayınlandığı sahife ve sütunda veya bunların eş değerinde okumayı güçleştirmeyecek şekilde imla kurallarına uygun olarak eş büyüklükte ve eş karakterde harflerle cevap ve düzeltmeyi gerektiren yazı için yapılmış başlıkla aynen ve tamamen yayınlanmasına.

Kararın ilgililere tebliğine itirazı kabul olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi.

19.6.1998
Hakim-26511