Araştırma Yazıları

Fethullah Gülen ve teşvikçiliğini yaptığı hareket hakkında içte ve dışta bir çok araştırma yayınlandı. "Hemen herkesin bildiği gibi hareketi şu ana kadar inceleyen yerli-yabancı bir çok akademisyen tabandan gelmiş ve yetişmiş kişiler değil. Dolayısıyla hareketi sosyal bilimlerdeki inceleme, araştırma ve değerlendirme gibi aynı metodları kullanarak yorumlayan içeriden kişilerin elde ettikleri sonuçlar, diğerlerine nispetle ayakları daha sağlam yere basıyor. Çünkü tahmin değil, bizzat inanılan ve yaşanılan değerler anlatılıyor, anlama çabasının ürününden ziyade anlaşılmış kıymetler ifade ediliyor."

Başlık Sayısı
Başlık Yazar
Gülen Modeli M. Enes Ergene
Fethullah Gülen ve Ehl-i Kitap: Dinler Arası Diyalog Adına Türkiye'den Bir Ses Zeki Sarıtoprak & Sidney Griffith
Çağdaş Türkiye'de Devlet, Hukuk, Sivil Toplum ve İslam Yaklaşımları İhsan Yılmaz
Gülen'in Başarısı: Teslimiyet ve Hoşgörüyü Birleştirme Lester R. Kurtz
Fethullah Gülen'in Düşünce Sisteminde Tasavvuf ve Modernite Thomas Michel, S. J.
Fethullah Gülen'in Din ve Bilim Yorumu: Din Bilimsel Bir Yaklaşım Osman Bakar
Barış ve Şiddet Karşıtlığına İslami Bir Yaklaşım: Bir Türk Tecrübesi Zeki Sarıtoprak