Yazdır

Prof. Dr. Whitney Bodman, Fethullah Gülen Hocaefendi'yi anlatıyor

Yazar: Irmak TV Tarih: . Kategori Aydınların Gözüyle Fethullah Gülen Hocaefendi

Oy:  / 4
En KötüEn İyi 

Farklı özellikleri sentezleyen bir hareket

Whitney BodmanAustin Texas’taki Austin Presbiteryen Ruhban Okulu’nda karşılaştırmalı din dersi veriyorum. Ve İslam üzerine çalışıyorum.

Kendisi dinler arası diyaloğun üzerinde daha önce hiç durulmadığı kadar durup, Müslümanların günümüzün çoğulcu ve karmaşık dünyasında nasıl aktif olabileceği konusunda özgün bir anlayış ortaya koydu.

Hizmetle ilk kez Massachusetts’ten buraya taşındığımda tanıştım.

Bir grup insan bana hizmeti anlatmak ve benim de hayatımda ve çalışmalarımda önemli bir yere sahip Mevlana Celâleddîn Rumi hakkında sorular sormak için yanıma geldi.

Mevlana hakkında konuşmaya başladık. O günden beri, yani yaklaşık 11 yıldır burada, Austin ve Texas’taki, hizmet mensuplarıyla irtibatlıyım.

Henüz Fethullah Gülen ile tanışma fırsatım olmadı.

O, dünyaya, İslam’a ve İslam’a ilgi gösteren hatta göstermeyenlere bile çok önemli katkılarda bulunmuş değerli bir insan.

Kendisi dinler arası diyaloğun üzerinde daha önce hiç durulmadığı kadar durup, Müslümanların günümüzün çoğulcu ve karmaşık dünyasında nasıl aktif olabileceği konusunda özgün bir anlayış ortaya koydu.

Bu faziletler üzerine kurulu bir ilişki. İslami geleneği biliyoruz. Ben, İslam geleneğini İslam hukuku, uygulanması ve günlük hayat için hususi bir rehber olması yönleriyle biliyorum.

Hizmet ise insanın nasıl yaşadığı, çevresiyle olan ilişkileri ve hayatını nasıl sürdürdüğü gibi hususlar üzerinde duruyor.

Bana göre şeyh Gülen -ona bu şekilde hitap etmek istiyorum çünkü bence çok saygıdeğer bir insan ve lider- güçlü ve etkisi her yerde hissedilen bir hareketin oluşumuna katkıda bulundu.

Hizmet Hareketi çeşitli İslami unsurların özel bir kombinasyonunu sunuyor. Dikkatleri İslam’ın tatbikine, İslami hayat tarzına, yaşanılan her dakikanın idrakine vardıran bir hayat tarzı konusunda mensuplarına rehberlik yapan bir dine çekiyor.

Hizmetin özellikle 13. yüzyıl Mevlevilik tarikatının kurucusu Mevlana Celaleddin Rumi’ye dayanan, mistik bir yönü de var. Aynı zamanda modern bir mistik, hoca ve eserleri son derece ilham verici ve bilgilendirici olan Bediüzzaman Said Nursi’ye de.

Ve bu yönünü dindarlık diyeceğim İslam’ın günlük hayatta tatbikini oldukça ciddiye alan yönüyle bir araya getiriyor.

İslam’ın özellikle fen alanında entelektüel ve akademik çalışmaları teşvik eden yönüne de dikkat çekiyor. Bazı insanlar bilim ve dini birbirinin zıddı olarak görüyor. Ama Hizmet Hareketi ikisini bir araya getiriyor.

Hizmetin dindar, mistik, entelektüel unsurları hizmet düşüncesiyle bir araya getirip çok güçlü, etkili bir kombinasyon oluşturuyor.

Hizmet düşüncesi Müslümanları bulundukları toplumun sınırlarından çıkarıp, Müslüman olmayan, Hıristiyan, Budist, Animist ya da belki de hiçbir şeye inanmayan insanlara hizmete sevk ediyor.

Aslında başka toplumlara hizmet İslam’ın zengin geleneğinin bir parçası ama bu yönü nadiren ifade buluyor.

Dünyanın birçok yerinde Müslümanlara bakınca sadece kendi toplumlarına hizmete odaklandıklarını görüyoruz.  

Ancak Hizmet’te ise soylarına, derilerinin renklerine ya da milletlerine bakmadan tüm insanlara hizmet için bir teşvik var. Bence bu çok özgün bir yaklaşım.