Yazdır

Prof. Dr. Muhammed Cekip, Fethullah Gülen Hocaefendi'yi anlatıyor

Yazar: Irmak TV Tarih: . Kategori Aydınların Gözüyle Fethullah Gülen Hocaefendi

Oy:  / 5
En KötüEn İyi 

İslamî ruh taşıyan bir hareket

Prof. Dr. Muhammed CekipFethullah Gülen Hocaefendi’nin dünyası, düşünce ve aksiyonun bir arada örgülendiği bir dünyadır. Hatta öyle ki düşüncenin bütün boyutlarını, bu düşüncelere karşılık gelen fiillere, davranışlara ve uygulamalara bakarak anlayabilir, bunu daha iyi kavrayabiliriz.

Bugün bu uygulama ve bu tasarrufların şayet karakteristiğini belirlemek istersek, içeriğini ve hakikatini anlamak istersek yahut bu düşünceyi birkaç noktada özetlemek istersek, ilk olarak diyebiliriz ki bu hareket İslam eksenli bir harekettir. Yani bu hareketin pratikte tesis edilen kurumlarına uygulamaya dönüştürülen alanlarına kısaca fikirlerin tatbik edildiği müesseselere baktığında, tamamen İslam ruhuyla beslenen, güvenilir ve meşru araçların kullanıldığı bir hizmet göreceksin.

Evet, öyleyse bu areket İslami bir ruh taşımaktadır. İnsan bu alanın içine girdiğinde, kendi ruhunu bulacak, kendi vicdanındaki derin sese cevap bulabilecektir. Ruhunun derinliklerinde bir huzur hissedecektir.

İkinci olarak, Hareket’in sahip olduğu anlayış aydınlık ve nuranidir. Diğer taraftan çağdaş ve modern bir bakış açısına sahiptir. Gerçek anlamda uygulandığında İslam’ın hakiki çehresini takdim edecek ve Kur’an’î hakikatleri ortaya çıkaracaktır. Bundan 100 yıl, 150 yıl, 200 yıl önce yahut önceki yıllarda kalplere ümitsizlik nüfuz etmiş, değişik sebeplerle yeis bataklığına saplanmış, İslam ruhunun, İslam düşüncesinin artık çağa ayak uyduramayacağı algısı oluşturulmuştu. İşte tam bu noktada Hocaefendi, icraatlarıyla, hizmetleriyle bunun böyle olmadığını gösterdi. Uygulamalarıyla kesin bir şekilde gösterdi ki, İslam’ın nurlu çehresinden beslenen bir düşünce, sanılanın aksine yenilenmeyi sağlayan, insanlığa büsbütün huzur ve saadet sunan bir düşünce olacaktır.

Burada üçüncü bir nokta önümüze çıkıyor ki, o da Hocaefendi’nin projelerinin dar bir perspektiften doğmadığıdır. Belli bir sosyal gruba münhasır olmadığıdır. Bilakis taşıdığı değerler ve ideallerle insanlığa mal olmuştur. Bugün dünya ve bütün dünyanın etrafında döndüğü alan korkunun, kuvvetin ve güçlünün alanı olmuştur. Oysa Hizmet Hareketi’nin projeleri bu açıdan farklılık arz ediyor. Çünkü sevgi esasına dayanıyor. Güven esasına, barış esasına, ümit esasına dayanıyor. Zannediyorum ki bizler, elimizdeki bu değeri anlayabilirsek, bu projeleri hakkıyla kavrayabilirsek, o zaman gerçekten, bu büyük âlimin tesis ettiği gerçek vizyonu idrak etmiş olacağız.

Prof. Dr. Muhammed Cekip, Şuayb Dekkâli Üniversitesi / Fas