Yazdır

Diane Cristman, Fethullah Gülen Hocaefendi'yi anlatıyor

Yazar: Irmak TV Tarih: . Kategori Aydınların Gözüyle Fethullah Gülen Hocaefendi

Oy:  / 7
En KötüEn İyi 

Tefekküre ve düşünceli olmaya dayanan bir hareket

Diane CristmanBen Diane Christman. Telekomünikasyon sektörüne hizmet eden gönüllü bir ulusal eğitim kurumunun başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum.

Hizmet Hareketi’ni takdir ediyorum çünkü özünde yatan prensiplerin önemine can-ı gönülden inanıyorum; hoşgörü, diyalog, dinler arası diyalog, hizmet etme ve eğitim gibi prensipler bunlar...  Çok sayıda insanı bu tür temel odaklar ve merkezî değerler etrafında toplayabildiğiniz zaman, bunun her daim iyilik ve hayır getiren bir şey olduğunu düşünüyorum.  Sayın Gülen’e hayranlık duyuyorum. Yazılarından bir kısmını okuma fırsatım oldu. Her şeyden önemlisi, onun derin bir düşünür ve düşünceli bir insan olması dikkatimi çekiyor.

Dünyayı ve insanları tanıyabilmek, anlayabilmek için özel emek harcamış biri olduğunu düşünüyorum. Bunun, yazılarına ve Hizmet Hareketi üzerine düşüncelerindeki temel değerleri ifade etmesine açık bir şekilde yansıdığını düşünüyorum. Gerçekten hayranlık duyduğum, çok sağlam, derin ve düşünceli bir insan. İnsanlığın ortak faydasını isteme ve insanlara yardım etme noktasında Hizmet Hareketi’nin birçok katkısı olduğunu düşünüyorum.  Kurulan onca gönüllü kurumu düşünsenize. Birkaçını bizzat ziyaret etmeye imkân bulduğum bu kurumlar, dünya üzerindeki bütün insanlara hizmet ediyorlar ki, bu insanlar illa ki Müslüman ya da Türk olacak diye bir kaideleri de yok. Bunu takdir ediyorum.

Aynı zamanda, eğitime, birçok insana eğitim imkânı sağlamaya, öğrencilere burs desteğinde bulunmaya verdikleri önemi, bunu yaparken de, yine, yalnızca toplumun bir kısmını ya da belli bir dinî grubu gözetmemelerini takdir ediyorum.

İslamiyet’i samimi, vermeye odaklı ve sevgi dolu bir din olarak tanıyorum.

Ve Hizmet Hareketi’nin de temel kaidelerine baktığımızda, İslamiyet ile birebir örtüştüğünü, hatta bütün dinlerle ve gerçek bir 21. yy. vatandaşının taşıması gereken değerlerle de örtüştüğünü düşünüyorum. Başkalarına karşı açık olmaya, sahip olduklarını paylaşmaya, İslam dairesi dışında bulunan kimseleri de Hizmet’in dünyasına buyur etmeye ve öz değerlerine karşı daha geniş bir anlayış geliştirmeye istekli ve gönüllüler.

Hizmet Hareketi’ni, esasında, derin bir tefekküre ve düşünceli olmaya dayanan, huzur dolu bir sosyal hareket olarak görüyorum.

Oldukça modern bir hareket olarak ve tepkisel olmaktan ziyade son derece anlayış dolu bir sosyal hareket olarak görüyorum. Kim ya da ne olursanız olun, neye inanırsanız inanın, hangi dinden olursanız olun, diyaloğun önemli olduğunu düşünüyorum.  21. yy’da diplomasi ile aynı kefede gördüğüm diyaloğun, 21.yy. vatandaşları olarak yapabileceğimiz en önemli faaliyet olduğunu düşünüyorum.

Diyalog bizi daha geniş bir anlayışa doğru götürür ve bu anlayışla birlikte de barış, saygı ve hoşgörünün geleceğine inanıyorum.  Dolayısıyla, her türlü diyalog—özellikle dinler arası diyalog—teşvik ve odağının özellikle yaşadığımız bu çağda hayatî bir önem taşıdığını düşünüyorum.

Hizmet Hareketi’nin barış adına bir güç olduğuna ve dünya barışına katkıda bulunduğuna gerçekten sağlam bir şekilde inanıyorum.

Taşımış olduğu diyalog, hoşgörü ve dinler arası diyalog gibi temel değerler benim için apaçık bir barış yoludur. Hizmet’in eğitime verdiği önemi ve vurguyu gerçekten takdir ediyorum. Eğitim bir kilit noktadır.  Eğitimin, iyi anlamda, bir güç kaynağı olduğuna inanıyorum. Eğitim, özgürlüğün bir parçasıdır.

Eğitimli bir insan olmanın sorumlu olma ve kendine, ailene, inancına ve ülkene karşı sosyal manada sorumlu olma anlamına geldiğini düşünüyorum. Eğitime, ilim ve irfana verdikleri öneme ve Hareket’in okullar kurma ve okullara fon sağlama noktasındaki isteklerine hayranlık duyuyorum.

Dinî bir çerçeveye sahip olan bir hareket, seküler eğitimin verildiği birtakım okullar kurarak insanlara eğitim imkânları sağladığı ve bu imkânları da herkese açık kıldığı zaman, aklıma şu geliyor; bir insan bunu nasıl sorgulayabilir ki? Bunda anlaşılamayacak ne var?  Bana göre, bu, Hareket’in ne anlama geldiğini gösterme adına oldukça güçlü ve gözle görülür bir temsildir. Bu anlam da, barışa giden yolda diyalog, dinler arası ilişkiler ve hoşgörü kurmaktır.