Yeşeren Düşünceler

Hocaefendi'nin birikimi sadece muhtevasında değil, sunuşunda da doruklarda gezinir. Şiirselliği nesirde âdeta raksettiren bir anlatım, kelime seçimindeki kuyumcu titizliğinde de görülür. Fethullah Gülen Hocaefendi'nin "büyüklüğü", "İnsanlığın İftihar Tablosu"na vefasının nasıl tevazu ile nakşedilmesinde olduğu kadar, O'nu (cc) tanımayan, O'na kullukta kusurlu olanlara dahi duasını esirgememekteki âlicenâplıkta gizlidir. "Yeşeren Düşünceler"in bu derlenişinden ben şahsen, nasibim ölçüsünde, hikmetlerle örülü bir nurlu yol buldum. Nicelerine yararlı olması dileğiyle. (Mim Kemal Öke)

Başlık Sayısı
Başlık Yazar
Acı Gerçekler ve Ümit Dünyamız Fethullah Gülen
Ahlâk Aşkı Fethullah Gülen
Anne Fethullah Gülen
Bayram Fethullah Gülen
Bir Düşüncede Devr-i Daim Fethullah Gülen
Bir Yakarış Fethullah Gülen
Bizim Dünyamız veya Cehennemde Berd ü Selâm Fethullah Gülen
Değişen Dünyanın Dinamikleri Fethullah Gülen
Dirilmek Bizim de Hakkımız Fethullah Gülen
Dünyamızın Ledünnîliği Fethullah Gülen
Geçmişin hülyalı dünyası Fethullah Gülen
Hac Fethullah Gülen
Hicret Fethullah Gülen
Hoşgörü Fethullah Gülen
Hülyalarımdaki Yarınlar Fethullah Gülen
Hülyalarımızdaki Yarınlar Fethullah Gülen
Hürriyet Fethullah Gülen
Huysuz Ruhlar Fethullah Gülen
İlâhî günleri düşünürken Fethullah Gülen
İlim Aşkı Fethullah Gülen
İlim Düşüncesi Fethullah Gülen
İnanan Gönüller Fethullah Gülen
Kalplerin Sultanlığına Doğru Fethullah Gülen
Kollektif Şuur Fethullah Gülen
Kutlu zaman dilimi üç aylar Fethullah Gülen