Beyan

Varlığın plânını Rahmeti Sonsuz'un ilmi, mimarîsini de beyanı resmetmiştir. Yaratılışla beyan "âyân-ı sâbite"nin mahremlerden mahrem harîminde ikiz olarak belirmiş, sonra da haricî vücuda yürümüşlerdir. Hazreti Rahman, insanı yaratırken, onun özünü, iç enginliklerini, varlığı, varlığın perde arkasını ifade edebilme kabiliyetini de ona yükleyerek, öylece haricî vücut buuduna çıkarmıştır. Bu itibarla da denebilir ki; kudret kaleminin ucundan yokluğa akan mürekkebin ilk damlası beyan, Yaratıcıyla-yaratılan arasındaki sırlı münasebeti keşfedip ortaya koyan da yine beyandır.

Başlık Sayısı
Başlık Yazar
Beyan Fethullah Gülen
Edebiyatın Gücü Fethullah Gülen
Dil ve Düşünce Fethullah Gülen
Güzel ve Güzellik Fethullah Gülen
Güzellikten Aşka Fethullah Gülen
Dar Bir Açıdan Şiir Fethullah Gülen
Dar bir çerçevede kadın Fethullah Gülen
Kalp ve Ruh Ufku Fethullah Gülen
Tarihi Tekerrürler Devr-i Daimi Aralığına Bağlı Bir Uzun Temenni Fethullah Gülen
Vilâdetin Çağrıştırdıkları Fethullah Gülen
Mübarek Bir Coğrafyanın Gurbet Yılları Fethullah Gülen
Bence Tam Ağlama Mevsimi Fethullah Gülen
Dünyada Huzurun Bendi Yıkıldı Fethullah Gülen
O Günler Ne Günlerdi Fethullah Gülen
Bir Aynadır Bütün Varlık Fethullah Gülen
Kararan dünyaya rağmen apak bir ay Fethullah Gülen
Mevlânâ Celâleddîn er-Rûmî Fethullah Gülen
Takdim Mehmet Erdoğan