Dua Ufku

Dua; bir çağrı, bir yakarış ve küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya, arzdan, arzlılardan semalar ötesine bir yöneliş, bir talep, bir niyaz ve bir iç dökmedir. Dua eden, kendi küçüklüğünün ve yöneldiği kapının büyüklüğünün şuurunda olarak, fevkalede bir tevazu içinde istediklerine cevap verileceği inancıyla el açıp yakarışa geçince, bütün çevresiyle beraber semavileşir ve kendini ruhanilerin "hay-hu"yu içinde bulur. Böyle bir yönelişle mü'min, ümit ve arzu ettiği şeyleri elde etme yoluna girdiği gibi, korkup endişe duyduğu şeylere karşı da en sağlam bir kapıya dayanmış ve en metin bir kaleye sığınmış bulunur.

Başlık Sayısı
Başlık Yazar
Seyyah Üzerine Fethullah Gülen
Münâcât Fethullah Gülen
Dua Fethullah Gülen
Bir Yakarış Fethullah Gülen
Ben Geldim Fethullah Gülen
Füsunlu Işık Fethullah Gülen
Aç Kapını Fethullah Gülen
Her Yerde Cemâlin Fethullah Gülen
Yâ Rab Fethullah Gülen
Dua Fethullah Gülen
Münâcât Yerine Fethullah Gülen
Arz-ı Hâl Fethullah Gülen
Dua Zamanı Fethullah Gülen
Sen Fâil-i Muhtarsın Fethullah Gülen
Benim Rabbim Fethullah Gülen
Her Şey Sen'den Fethullah Gülen