Hüzmeler ve İktibaslar

Tatlı hülyalara ve renkli tasavvurlara ermek için hüzmeler uygun vesile teşkil edebilir. İnsan bu hüzmelerin içine girince, adeta kendini ışıkla sarmaş-dolaş hissediyor ve gönlüne, göklerin renk ve güzelliklerinin akıp akıp dolduğunu duyuyor. Denebilir ki, insanlar, ledünniyât ve ruhâniyâta âid marifet ve esrârın tadına varmak için hüzmeler içinde seyahatı da bir vesîle sayarak değerlendirebilirler.

Başlık Sayısı
Başlık Yazar
Hüzmeler Üzerine Fethullah Gülen
Yolların Ayrımındaki Zat Fethullah Gülen
Penceredeki İşaretçiler Fethullah Gülen
İşaret ve İşaretçilerden Sonra Fethullah Gülen, Sızıntı, Mart 1987, Sayı 98
Yolların Ayrımındaki Zat Üzerine Fethullah Gülen, Sızıntı, Aralık 1988, Sayı 119
Işıktan Muvâzeneler veya Mesnevî Bahçesinde Fethullah Gülen