Yazdır

Ramazan Ayını Değerlendirenlerin Bayram Düşüncesi

Yazar: Fethullah Gülen, Sızıntı, Ocak 2001, Cilt 22, Sayı 264 Tarih: . Kategori Kavramlar

Oy:  / 3
En KötüEn İyi 

Bu mübarek günde Ramazanın yaşandığı hemen her yer ruhanîlerin yıldızlar arası dünyalarda duyup zevkettikleri manevî ihtişama denk bir füsuna bürünür.. ve o engin mânâ ve muhtevasıyla gönüllere işleye işleye müminleri, açılabildikleri kadar alır kalbî ve ruhî hayatın derinliklerine götürür.. onlara ayları, güneşleri, kehkeşanları içine alabilecek vüs'ate erme rampaları hazırlar.. ve herkese "kenz-i mahfî"ye pırıl pırıl bir âyine olabilme düşüncelerini fısıldar: Öyle ki, derecesine göre hemen herkes bayramın tedâî ettirdikleriyle uçmaya hazır kuşlar gibi gerilir.. herhangi bir derinliğe açılıyormuşçasına boyunlarını uzatır.. ve uçup ulaştıkları/ulaşacakları zirvelerin hayretiyle hep mest u mahmûr dolaşır ve bu tek dünya gününü âdeta Cennet zamanlarına çevirirler.. evet onlar böyle bir hayret sermestisi içinde, her nesnede Hakk'a ait güzellikleri görme büyüsüyle mest, zaman sükûtun lisanıyla en beliğ hutbeler îrâd etmekte ve hemen bütün mekânlar da, bayram rengi ve bayram deseniyle onlara bestesiz, güftesiz en saf bir musikiden en nefis nağmeler sunmaktadır. Zannediyorum eğer bayramın seslendirdiği bu musikiyi ve bayramlaşan insanların edalarından dökülen şiiri çözmek, dile getirmek mümkün olsaydı, en enfes şiirlerin besteleri bile bu büyülü nağmelerin yanında renk atmış, sararmış kupkuru birer lâkırdıya dönüşürdü.