Kırık Mızrap

Diriltici nefesin sonsuzluk bestesi.. Onda zaman geçip gitmez, mânâ pörsümez ve "bütün" yekpare sevgiyi bir iffet gibi muhafaza eder. O, her türlü mukayese ve nispetlerin eridiği, aşk ve sevginin yıldızlı bir uykuya daldığı, sarahatlerin serbest oyunlarını denediği ve ışığın gölgeler mahbesinde ölümsüzleştiği bir vuzuhtur. Düşünce onda tecridin imbiğinden geçerken kristalleşir ve renkle, ışıkla dolu bir âvize haline gelir. İdrak üstü bir incelikle zekâya ve onunla uzvîleşen his ve duyguya ürperti veren bu sese Cibril kendi nefesinin rengini ve kanat çırpıp duran ilhâmın soluklarını katar ve artık o ledün âleminin şeffaf bir dalı, bir uzantısı olur.

Başlık Sayısı
Başlık Yazar
Karanlık Boğulurken Fethullah Gülen
İnsanlığın Efendisi Fethullah Gülen
Sen Fethullah Gülen
Ak ve Kara Fethullah Gülen
İnkisar Fethullah Gülen
Sebât Fethullah Gülen
O'nun Yolunda Fethullah Gülen
Mavi Rüyâ Fethullah Gülen
Sıkılsın Fethullah Gülen
Dünya Fethullah Gülen
Neylesin Fethullah Gülen
Işık Ordusu Fethullah Gülen
Ateşten Sîneler Fethullah Gülen
Şevk Ufku Fethullah Gülen
Izdırap Fethullah Gülen
Genç Adam Fethullah Gülen
Kalk Yiğidim Fethullah Gülen
Işığa Gönül Verenler Fethullah Gülen
Akyol Fethullah Gülen
Ölümün Ötesi Fethullah Gülen
Uyandığım Şafak Fethullah Gülen
Altın Tenler Fethullah Gülen
Şanlı Süvari Fethullah Gülen
Hiç Fethullah Gülen
Dâvâ Adamı Fethullah Gülen