Sohbet Atmosferi

Sohbet Atmosferi Sohbet Atmosferi ismini taşıyan eser, 1980 öncesi dönemde kendisine tevcih edilen pek çok soruya, Hocaefendinin, muhatapların ve şartların durumunu nazarı itibara alarak irticalen verdiği cevapları içermektedir. Eser dört bölüm ve “Soru-Cevaplar Üzerine” ismini taşıyan ve sohbet adab u erkanının anlatıldığı giriş mahiyetindeki uzun bir yazıdan oluşmaktadır. Birinci bölümde topyekun insanlığı kurtarmaya kendilerini adamış günümüz kara sevdalılarının karşılaşabilecekleri problemleri çözmeye matuf anahtar mahiyetinde bilgiler yer almaktadır. İkinci bölümde ise daha çok insan tecessüsünün ürünü olan ve insan ile eşya arasındaki ilişkiyi açıklayan konulara yer erilmektedir. Üçüncü bölümü günümüz mü’minlerinin zihinlerini meşgul eden pek çok soruya cevap teşkil etmektedir. Son bölüm de ise vecize mahiyetindeki bazı cümlelerin izahı yapılmaktadır.

İnsanı hakikate ulaştıran iki temel yoldan birisidir “soh­bet”. İnsanlık tarihinin gördüğü en kutlu nesil sohbet ikliminde yetişmiş ve insanlığın muallimi olma pâyesine ermiştir. Bu açıdan “Sohbet Atmosferi” günümüzde cehalet ve tefrikanın kasıp kavurduğu nesilleri yaşatmaya kendini adamışlar için anahtar mahiyetinde bilgilere ulaştıran sıra dışı bir kaynaktır.

Başlık Sayısı
Başlık Yazar
Takdim yerine Nil Yayınları
Soru-cevaplar üzerine Nil Yayınları
Neden ümitvârım? Fethullah Gülen
Allah yolunda çekilen çileler Fethullah Gülen
Hakikatleri duyma ve mesuliyet Fethullah Gülen
Yakınlarımızı irşattaki tavrımız Fethullah Gülen
Vesilelikten öte pâye vermek zulümdür Fethullah Gülen
Allah yolunda muvaffakiyet ve gurur Fethullah Gülen
Sahabenin hak adına ihtilafı Fethullah Gülen
Hazreti Ali sevgisi Fethullah Gülen
Hazreti Ali’nin halifeliği Fethullah Gülen
Körelmiş istidatların inkişafı Fethullah Gülen
İslâm’ı yaşamak Fethullah Gülen
İslâm’ı anlatma Fethullah Gülen
Mukaddesata hakaret karşısında tavrımız Fethullah Gülen
Umumi seferberlik Fethullah Gülen
Vahdet-i vücud bir “hâl”dir Fethullah Gülen
Gayb aralığı ve ruhun gücü Fethullah Gülen
Beyin ve ruhun fonksiyonları Fethullah Gülen
Dinler tarihine eleştirel bir yaklaşım Fethullah Gülen
Hakiki eşitlik Fethullah Gülen
Kurban kesmenin hikmetleri Fethullah Gülen
Filozof ve felsefe Fethullah Gülen
Başka dünyalar var mı? Fethullah Gülen
Bazı olayların rüyada önceden görülmesi Fethullah Gülen