Fasıldan Fasıla-2

Fasıldan Fasıla-2 Fethullah Gülen Hocaefendi de tebliğ ve irşad adına profilini çizmeye çalıştığımız çerçevede yerini alan, hayat pusulasını ona göre ayarlamış, ülkemizin ilgi odağı olan mümtaz ve müstesna şahsiyetlerden biridir. Gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında vesile olduğu sayılamayacak kadar çok hayırlı faaliyetleri bugün Türkiye’de artık çokları tarafından bilinmektedir. Bununla beraber onun zatına, üzerinde taşıdığı yüksek vasıflara ve şahsî hayatına ait kamuoyunun bildiği şeyler ise çok az. İşte bu bağlamda, tebliğ ve irşad onun 24 saatlik günlük hayatının her saniye ve salisesine varıncaya kadar hâkim olan bir unsurdur.

Evet o, yaklaşık 1955 yılından itibaren 1991 yılına kadar sürdürdüğü resmî vaizlik görevi ile cami kürsülerinde dini anlatmanın yanında, yerken, içerken, gezerken... vs. hayatının tüm safhalarında İslâm’ın getirmiş olduğu hakikatleri temsil ederek tebliğ ve irşad faaliyetini sürdürmüş ve hâlen sürdürmektedir. İşte Fasıldan Fasıla, onun dini anlatma babında yapageldiği tebliğlerin derlendiği bir kitaptır. Temsil ile gerçekleştirdiği tebliğler ise inşâallah bundan sonra yazılacak hatıralarla gün yüzüne çıkacaktır.

Başlık Sayısı
Başlık Yazar
Önsöz Ahmet Kurucan
Nükleer savaş Fethullah Gülen
İslâm ve Osmanlı Fethullah Gülen
Osmanlı derken Fethullah Gülen
Eksiklik Fethullah Gülen
Bozgun Fethullah Gülen
Şeyh Şamil’e niçin yardım edilemedi? Fethullah Gülen
Ruhun diriltilmesi Fethullah Gülen
Allah’ı görmek O’nu bilmek ile orantılıdır Fethullah Gülen
Şahsî kemalât üzerine Fethullah Gülen
Nefsin teslimiyeti Fethullah Gülen
Evliya menkıbelerine karşı tavır Fethullah Gülen
Vilâyet yoluna teşvik Fethullah Gülen
Ülfet Fethullah Gülen
Toplumu ayakta tutan dinamiklerden bir kesit Fethullah Gülen
Takva Fethullah Gülen
Keşif ve keramet üzerine Fethullah Gülen
Rıza mertebesine ermek Fethullah Gülen
Hakiki tevbe Fethullah Gülen
Evliyaullahın ilk keşfi Fethullah Gülen
Kalb balansı Fethullah Gülen
Sahabenin namazı Fethullah Gülen
Namazda üç mertebe vardır Fethullah Gülen
Kaza namazları Fethullah Gülen
Kabirlerin keşfi Fethullah Gülen