Yazdır

İnsan, Çilenin Çocuğudur

Yazar: Fethullah Gülen Tarih: . Kategori Fikir Atlası

Oy:  / 1
En KötüEn İyi 

Mü'min, sıkıntı, problem ve imtihanlarla tasaffi ederek insanî ufka ulaşır. İhtimal, bu sıkıntı ve imtihanlar dünya ile sınırlı olmayıp, berzahta da farklı dalga boylarıyla sürüp gidecek ve mü'minin Cennet'e ehil hâle gelmesine kadar devam edecektir. Anlayabildiğimiz kadarıyla Allah, sevdiği insanı mahkeme-i kübrâya getirinceye dek önüne yer yer engebeler koymakta; onu âdeta değişik arınma havuzlarına sokup orada damıtmakta ve istediği kıvama ulaştırmaktadır.

Ötedeki tasaffinin ilk basamağını kabir âlemi teşkil eder. Dünya ile ahiret arasında âdeta bir bekleme salonu hükmünde olan kabir âlemine giren insanı, orada Münker-Nekir melekleri karşılar ve ona değişik sorular sorarlar. Bu sorular karşısında terleyen mü'min, orada kısmen arınır ve kurtulabilirse yürür ötelere. Bazıları kabri aşsalar da düşe-kalkadırlar sırtlarındaki veballerle. Mahşerdeki o müthiş sahneler, onların da pek çok günahı dökmelerine ve yeniden bir kere daha arınmalarına vesile teşkil eder. Bazıları ise bir adım ötede kitaplar uçuştuğu zaman, "Acaba kitabım sağdan mı, yoksa soldan mı gelecek?" endişesiyle titrer; bu sıkıntı ile onlar da bazı şeylerden kurtulur ve yürürler daha ötelere. Bu kademelerden de geçen mü'min, sıratı geçerken artık bütün bütün arınmış, tam özünü bulmuş ve Cennet'e ehil hâle gelmiş sayılır. Bu insanı, küre-i arza döndürseniz dahi, artık o öyle bir safvete ulaşmıştır ki, âdeta Efendimiz'in -aynıyla olmasa da- miraçtaki safveti gibi başındaki gözleri ile Allah'ı görecek hâle gelmiş gibidir. Böyle bir akıbet için ne çekilse değer... Evet Cenâb-ı Hak, her çektiğimiz sıkıntı ile adım adım bizleri o neticeye doğru götürmektedir.

İnsanın dünyada karşılaştığı pek çok musibet ve ahirette defterini alacağı âna kadar yoluna çıkan akabeler, zâhirde onun aleyhinde gibi gözükse de hakikatte bunlar onu alıp firdevslere uçuran birer merdiven hükmündedirler. Beled sûresindeki "Biz insanı meşakkat, imtihan ve çile ile içli dışlı yarattık." (Beled sûresi, 90/4) âyeti insanın bu çileli hayatını ne güzel resmeder!