Asrın Getirdiği Tereddütler

Değerli Türk alimi ve mütefekkiri, aynı zamanda son derece iyi kalpli bir insan olan müellifin kitabının son sayfasını çevirirken güzel düşünceler ve hislerle dolup taşıyorsunuz. Bahis mevzuu zat, "Asrın Getirdiği Tereddütler" adlı eserin yazarı, Fethullah Gülen'dir. Türkiye'de ve onun dışındaki dünyada Kur'an-ı Kerim ve hadis ilmi sahalarında allame, fıkıh ve aynı zamanda tasavvuf ilmi prensiplerinde fevkalade müdakkik bir yorumcu olarak tanınan gerçek alim, sayısız dogmalar dünyasında yaşamakta olan çağdaş okuyucuya hakikatin, "İman"da kökleşmeye can atmak olduğunu göstermenin, zannımca, en güzel usulünü bulmuştur.

Başlık Sayısı
Başlık Yazar
Dünyaya Gelen Peygamberlerin Sayısı Ne Kadardır? Hepsi Erkek midir? Fethullah Gülen
"İslamiyet Akıl ve Mantığa Uygundur Diyorlar. Halbuki İslamiyet Nasslara Dayanmaktadır ve Dolayısıyla Teslimiyet Gerekmektedir" Sözü Nasıl Anlaşılmalıdır? Fethullah Gülen
Beş Vakit Namaz Farzdır. Kutuplarda İse, Bazen Altı Ay Gece, Altı Ay da Gündüz Olur. Burada Nasıl Namaz Kılınacak? Fethullah Gülen
Ehl-i Tasavvufun Kıdem Anlayışı İslâm Akidesiyle Telif Edilebilir mi? Fethullah Gülen
Allah Her Şeyi Yarattı, O'nu Kim Yarattı? Fethullah Gülen
Hazreti Havva'nın, Hazreti Âdem'in (aleyhisselâm) Eğe Kemiğinden Yaratıldığı Söyleniyor, Ne dersiniz? Fethullah Gülen
Kur'ân-ı Kerim'in 23 Senede İnmesinin Hikmeti Nedir? Fethullah Gülen
Vefat Etmiş Evliyâdan, Sağ Olan Evliyâya Nazaran Daha Çok Yardım Görüldüğü İddia Ediliyor; Bu Doğru mudur? Fethullah Gülen
Cin Nedir? Nasıl Çağrılır? Tedavide ve Kayıp Bulmakta Kullanılabilir mi? Cincilik Yapan Hocaların İslâm'da Yeri Nedir? Mahzuru Var mıdır? Uğraşan İlim Adamları Var mıdır? Fethullah Gülen
Osmanlılar Hakkındaki Söylentilere Ne Dersiniz? Türkler Müslümanlığı Niçin Kabul Etmişlerdir? Fethullah Gülen
Günümüzde Fen ve Tekniğe Ait Meselelerle İslâm'ı Anlatmak Yaygın Haldedir. Bunu Nasıl Görürsünüz? Fethullah Gülen
İmama İtaatın Hükmü Nedir? Kur'an, Ulü'l-Emre İtaat Edin, Buyuruyor? Fethullah Gülen
"Ruhlar Mütegayyir Olmadığına Göre Hâdis de Olamaz" Sualine Nasıl Cevap Verebiliriz? Fethullah Gülen
Yoktan Var Olmaz, Vardan da Yok Olamaz Diyorlar. Zamanımızda Geçerli midir? Fethullah Gülen
Osmanlılarda harem mevzuu çok tenkit edilen hususlardan biri olmuştur. Bu mevzuda bizi aydınlatır mısınız? Fethullah Gülen
Bazıları, Akraba Evliliklerinin Zararlı Olduğunu İddia Ediyor. Bu Hususu İzah Eder misiniz? Fethullah Gülen
Allah Bilinebilir mi, Tarif Edilebilir mi? Fethullah Gülen
Allah'ın Özü ve Nitelikleri Nelerdir? Fethullah Gülen
Bizim Salavât Getirmemizle Cenâb-ı Allah, Peygamberimiz Üzerine Rahmeti ve Selâmı İndirir mi? Zaten Cenâb-ı Allah, O’nun Üzerine Rahmetini İndiriyor. Bizim Salavât Getirmemizin Hikmeti Nedir? Fethullah Gülen
İslâm'da Meşrepçilik Var mıdır? Sahabe-i Kiram Arasında Böyle Ayrılıklar Oluyor muydu? Birleştirici Bir Fikir Ne Olabilir? Fethullah Gülen
Lut Kavmi, Nuh Kavmi Gibi Bazı Kavimler Belli Suçlardan Helâk Edilmişlerdir. Bugün Bütün Ahlâksızlıklar Yapıldığı Hâlde, Neden Toplu Olarak Milletler Helâk Edilmiyor? Fethullah Gülen
Bir Müslüman'ın Müsamaha Ölçüsü Ne Olmalıdır? Fethullah Gülen
Şefaat Hak mıdır? Kimler Ne Ölçüde Şefaat Edebilirler? Fethullah Gülen
Allah (celle celâluhu), Neden Bana Sormadan, İşin Başında İrademe Danışmadan Beni Yaratıp, Kaderin Mahkûmu Yapmış? Sonra, Benim Kaderim Neden Zengin ve Müreffeh Olmak Değil de, Belâ ve Musibetlere Maruz Kalmak Şeklinde Tecellî Ediyor? Fethullah Gülen
Cenâb-ı Hak Bir Âyetinde "Ben İstediğim Kulumu Hidayete Erdiririm" Diyor. Bu Durumda Cenâb-ı Hak Kulları Arasında Bir Ayrım Yapıyor mu? Fethullah Gülen